Måste jag delta vid bouppteckningsförrättningen?

Kan jag avsäga mig bouppteckning till förmån för mina syskon. Dvs att jag inte vill delta i bouppteckning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bouppteckning och regler om detta finns i 20 kap. ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Måste du delta vid bouppteckningen?

När någon dör ska en bouppteckning förrättas (20 kap. 1 § ÄB). Samtliga dödsbodelägare, det vill säga den avlidnas arvingar, ska i god tid kallas till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § ÄB). Vid förrättningen går dödsbodelägarna bland annat igenom den avlidnas skulder och tillgångar. Att alla dödsbodelägare ska kallas innebär däremot inte att alla måste närvara, utan det är upp till var och en hur de vill göra. Att en dödsbodelägare inte deltar påverkar inte dennes rätt till arv. I och med detta kan du välja att inte delta vid bouppteckningen och du behöver därmed inte avsäga dig rätten att delta till förmån för dina syskon. Du måste dock skriva under ett kallelsebevis för att intyga att du inte tänker närvara men samtidigt bekräfta att du fått kallelsen (20 kap. 3 § andra stycket ÄB). Dessutom kan det vara bra att ge ett ombud, till exempel någon av de andra dödsbodelägarna eller bouppgivaren, fullmakt att företräda dig.

Ta del av bouppteckningen i efterhand

När bouppteckningen är färdig ska den registreras hos Skatteverket (20 kap. 8 § ÄB). I samband med registreringen blir den en allmän handling, vilket innebär att vem som helst har möjlighet att begära ut den (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Vill du ta del av bouppteckningen efter förrättningen ska du alltså vända sig till Skatteverket, som på begäran kommer att lämna ut bouppteckningen.

Sammanfattning

Du behöver inte delta vid bouppteckningsförrättningen. Således behöver du inte heller avsäga dig rätten att delta. Det kan dock som sagt vara lämpligt att ge någon fullmakt att företräda dig. Om du vill ta del av bouppteckningen i efterhand bör du kontakta Skatteverket.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”