FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt16/04/2022

Måste jag deklarera en gåva?

Har fått gåva från min bror behöver jag skriva in i deklarationen?. Behöver jag göra något gåvobrev?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvor är skattefria, vilket framgår av 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen. Det innebär att du inte ska skriva in eventuella gåvor som du har fått i din skattedeklaration. I samband med att en gåva ges så kan även ett gåvobrev upprättas om man vill det. Gåvobrevet är dock inte ett krav för att gåvan ska vara skattefri utan gåvobrevet fungerar i stället som ett bevis på att en tillgång har getts i gåva. Med andra ord så är gåvan skattefri oavsett om ett gåvobrev har upprättats eller inte. Ett gåvobrev är en handling som upprättas när en gåvogivare ger något till en gåvotagare och ska överlämnas samtidigt som gåvan ges till gåvotagaren. Ett gåvobrev kan däremot inte upprättas i efterhand, utan gåvobrevet måste ha upprättats och överlämnats i samband med att gåvan gavs till dig. I ditt fall innebär det alltså att din bror (gåvogivaren) skulle ha upprättat gåvobrevet innan han gav gåvan till dig. När du sedan fick gåvan av din bror så skulle du också samtidigt ha tagit emot gåvobrevet. 

Om du och din bror ändå skulle vilja upprätta ett gåvobrev så kan du alltid ge tillbaka gåvan till din bror. Därefter kan du be din bror att upprätta ett gåvobrev och överlämna gåvan till dig på nytt tillsammans med gåvobrevet. På så sätt kan ni få ett juridiskt korrekt gåvobrev som fungerar som ett bevis på att det du fått faktiskt är en gåva.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar 

Theodora CaratasRådgivare