Måste jag betala underhåll till barnet?

2017-12-02 i Underhåll
FRÅGA
Hejsan, jag träffade en kvinna jag var tydlig med att jag inte ville ha något seriöst med att göra. Vi hade samlag och några veckor senare säger hon att hon är gravid. Jag har varit tydlig med att jag inte vill ha med varken henne eller barnet att göra. Hon säger att hon tänker behålla barnet men verkar inte förstå att jag inte vill vara involverad över huvud taget. Min fråga är alltså: Har jag någon mer skyldighet än att betala underhåll för ett eventuellt barn? Är jag skyldig/kan bli tvingad att träffa modern och barnet eller ha kontakt med dessa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhåll:

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap föräldrabalken (FB) samt i 17-19 kap socialförsäkringsbalken (SFB))

Föräldrar ska, var och en efter sin förmåga, svara för barnets underhåll till dess barnet fyller 18 år. (7 kap 1 § 1 st FB). Om barnet fortfarande går i gymnasiet efter 18 års ålder är föräldrarna som längst underhållsskyldiga till dess barnet fyller 21 år (7 kap 1 § 2 st FB).

Är det så att barnet kommer bo mer eller endast hos mamma kommer du alltså att bli skyldig att betala underhållsbidrag (7 kap 2 § FB). Underhållsbidragets storlek kan fastställas genom avtal, eller om ni inte kommer överens, genom dom (7 kap 2 § 2 st FB). I det fall det inte fungerar att fullgöra underhållsskyldigheten på nämnda sättet kan du uppfylla din underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan (7 kap 2a § FB). Underhållsstödet är ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern. HÄR kan du läsa mer om underhållsstöd och HÄR om underhållsbidrag.

För att sammanfatta det så kommer du bli underhållsskyldig om det är fastställt att du är far till barnet och barnet inte bor hos dig.

Umgänge:

Umgänge med barnet regleras i (6 kap 15-15 c §§ FB) och vid alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap 2 a § FB).

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt (6 kap 15 § FB). Det anses i regel vara bäst för barnet att ha en god kontakt med båda föräldrar och det är båda föräldrars ansvar att se till så barnets behov av umgänge tillgodoses. Det finns dock ingen bestämmelse som kan tvinga en förälder, att mot sin vilja, umgås med barnet. En förälder kan alltså med stöd av 6 kap 15 § få till ett umgänge med barnet, men barnet kan inte med stöd av samma paragraf få till umgänge med föräldern.

Sammanfattningsvis kan du alltså inte bli tvingad att umgås med barnet. Du är däremot fortfarande underhållsskyldig. Ett tips är dock att se till så att faderskapet blir korrekt fastställt, för om det visar sig att du inte är pappa till barnet blir du ju inte underhållsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa Naudot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1100)
2021-11-30 Hur länge är vårdnadshavare underhållsskyldiga gentemot sina barn?
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?

Alla besvarade frågor (97523)