Måste jag betala tillbaka felaktigt utbetald semesterersättning?

Hej

En tidigare arbetsgivare från vilken jag avslutat min anställning september 2017 skickade ett brev till mig som hävdar att de betalat för mycket semester ersättning 2017 och att de i slutlönen inte justerat felet. De vill således att jag ska betala dem ca 8500.

Är detta rimligt? Måste jag betala dem detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har arbetsgivaren betalat ut för mycket semesterersättning till dig år 2017, och har först nu skickat ett brev som förklarar detta. Det är alltså först nu arbetsgivaren gör anspråk på att du ska återbetala det felaktigt erlagda beloppet.

Frågan aktualiserar regler om så kallade "misstagsbetalningar" (inom juridiken kallat condictio indebiti). Några lagar som reglerar detta saknas och svaret står istället att finna inom doktrin (juridisk facklitteratur) och praxis (se rättsfallen NJA 2011 s. 739 och NJA 1999 s. 575).

Condictio indebiti
Condictio indebiti behandlar situationer där någon har betalat ut pengar för en skuld som inte finns eller när någon har betalat ut ett för stort belopp. I detta fall har alltså din arbetsgivare betalat ut mer semesterersättning än du egentligen hade rätt till.

Som huvudregel gäller att den som av misstag har gjort utbetalningen har rätt att kräva tillbaka det felaktiga beloppet. Under vissa förutsättningar har man dock som mottagare rätt att behålla pengarna, nämligen om den har förbrukat medlen i god tro eller annars inrättat sig efter betalningen.

Att vara i god tro innebär att du som mottagare måste ha insett eller borde ha insett att den erlagda betalningen varit en misstagsbetalning. Bedömningen utgår ifrån vad en person rimligen borde förstå. Om du exempelvis har fått en mycket högre summa än du normalt skulle fått, och som borde gjort att du reagerat, så kan du alltså anses vara i så kallad ond tro.

Beträffande att man "annars ska ha inrättat sig efter betalningen" så avses att man ska ha använt pengarna genom att exempelvis ha betalat räkningar, betalat av lån etc, utan att man vet om att man har fått för mycket betalt. I sådana fall slipper mottagaren normalt sett betala tillbaka det felutbetalda beloppet.

Sammanlagt måste det alltså göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Högsta domstolen har dock uttalat att det är viktigt att mottagaren ska känna sig trygg efter att ha mottagit pengarna. Man ska alltså inte behöva gå runt och oroa sig för att behöva betala tillbaka pengar man fått utbetalt (se NJA 1994 s. 177).

I bedömningen beaktar man också tidsaspekten. Har mycket lång tid förflutit mellan misstagsbetalningen och återbetalningskravet är det mycket liten risk att du behöver betala tillbaka pengarna (se NJA 1989 s. 224). Exakt hur lång tid som avses är dock inte klarlagt. Det ska dock framhållas att majoriteten av de rättsfall som har behandlat misstagsbetalningar har fallit ut till betalningsmottagarens fördel. Mottagaren behövde alltså i dessa fall inte betala tillbaka beloppet.

Sammanfattning
Mot bakgrund av att misstagsbetalningen skett år 2017 och återkravet har kommit först nu så kommer du med högsta sannolikhet inte behöva betala tillbaka beloppet. Jag utgår också ifrån att du har inrättat dig efter betalningen. Arbetsgivaren borde alltså ha reagerat fortare och har nu försuttit sin möjlighet att kräva att du ska betala tillbaka den felaktigt utbetalda semesterersättningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo