Måste jag betala tillbaka felaktigt utbetalad försäkringsersättning.

2020-05-15 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Var inblandade i en bilkrock där det blev en tvist om skuldfrågan. Försäkringsbolaget kom fram till delad skuldbörda. Jag begärde omprövning, men kom ingenstans. Fick så att säga lägga mig. Även om jag formellt inte gick med på beslutet. Eftersom min bil var halvförsäkrad hamnade frågan om ersättning hos motpartens försäkringsbolag. De skulle ersätta halva vår bils värde. (bilen löstes in)Blev sedan kontaktat av inlösenavdelningen. De värderade bilen till 12 000. Sedan betalas 12 000 ut. Blev lite förvånad, då jag trodde jag skulle få 6000. Halv värdet. I efterhand säger de nu att jag måste betala tillbaka 6000. Att det blev fel. Är jag juridiskt skyldig att göra det? Har inte fått någon faktura, bara mailkonversation.
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti, som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

Passivitet från parterna.

Vad innebär detta för dig?

Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Däremot finns det undantag från denna huvudregel. Dock pekar omständigheter i detta fallet på att något undantag troligtvis inte kan göras gällande, vilket innebär att pengarna ska återbetalas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?