Måste jag betala tillbaka felaktiga utbetalningar?

2020-04-23 i Skuld
FRÅGA
Vi har ett fosterbarn som vi tar hand om. Vi får en ersättning för detta varje månad. Ibland tar jag ledigt från jobbet för att delta i möten eller hembesök från socialen som har med fosterbarnet att göra. För detta betalas det ut förlorad arbetsinkomst som jag får vid dessa tillfällen. För länge sedan så var jag ledig 10 timmar som jag fick ersättning för. På lönespecifikationen stod där då "förlorad arbetsinkomst 2500:-". Nu råkade detta belopp betalas ut varje månad under 1 helt år utan att jag eller kommunen (arbetsgivaren) märkte detta. Men de hörde av sig häromdagen och ville att jag betalar tillbaka dessa 27.500:- som jag fått för mycket nu under ett helt år. Måste jag betala tillbaka detta belopp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om en felaktig utbetalning vilket det saknas en uttrycklig lagreglering för. Däremot finns det en allmän princip som kallas condictio indebiti som tar sikte på denna situation. Principen meddelar att felaktiga utbetalningar ska återbetalas som huvudregel.

Det finns dock undantag. Ett av dessa undantag är då mottagaren, det vill säga du, har varit i god tro gällande betalningen och inrättat dig efter denna. Det innebär att om du fått för mycket betalt utan att ha noterat detta och dessutom spenderat eller styrt din ekonomi därefter kan du få behålla en felaktig betalning. För att du ska slippa betala tillbaka krävs dock både att du varit i god tro angående betalningen och att du på något sätt strukturerat (på ett bankkonto eller i ett sparande t.ex.) eller spenderat de pengar du fått tillgång till.

Om du däremot har noterat i samband med någon av utbetalningarna att du har fått tillgång till ett för stort belopp har du inte varit i god tro. Då spelar det ingen roll om du styrt din ekonomi efter utbetalningarna eller rent av spenderat dem, kommunen har då rätt att kräva tillbaka hela den felutbetalda summan.

Sammanfattningsvis är huvudregeln att du måste betala tillbaka pengarna. Undantaget är om du varit ovetandes om att pengarna betalats ut felaktigt och har spenderat eller på annat sätt inrättat dig efter pengarna.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (492)
2021-04-17 Vad händer om min före detta sambo inte kan betala huslånet efter en försäljning av vårt samägda hus?
2021-04-05 Gemensamt lån som står på makan
2021-03-31 Upprätta nytt skuldebrev
2021-03-31 Kan man förvärva ett bolag genom att tillägna sig pantsatta aktier?

Alla besvarade frågor (91308)