Måste jag betala tillbaka en felaktig utbetalning?

Hej, Jag fick en faktura i början av mars 2022 från ett företag med följande text: "Vi har felaktigt utbetalt 11563 kronor till ditt bankkonto. Vi önskar återbetalning av detta belopp” -Det fanns inte med något som helst underlag till detta påstående. Jag mailade då företaget innan förfallodatum med följande text: ”Bestrider faktura nr xx då jag inte kan se någon utbetalning från er de senaste 24 månaderna” -Det går inte att se längre bak i tiden på min bank. Jag fick svar om bestridande från företaget med följande text: ”Ser att du bestrider fakturan trots att vi översänt underlag” Jag skrev då tillbaka ”Jag har endast fått en faktura av er utan något underlag” Fick då ett underlag från oktober 2019 med en utbetalning till mitt konto. Trots att jag har bestridit fakturan innan förfallodagen så har företaget skickat en påminnelse till mig via Fortnox. När jag fick påminnelsen så hade den redan förfallit till betalning. Har bestridit påminnelsen och fakturan är nu pausad. Fortnox skickade mitt bestridande till företaget, fick då svar från dem att om jag inte hör av mig innan den 15/5 så kommer de att vidta rättsliga åtgärder. Har fått utdrag från banken och det finns en överföring men det står inte från vem. Detta är långt tillbaka i tiden och inget jag kommer ihåg. Kan jag bli återbetalningsskyldig till företaget? Om de vidtar rättsliga åtgärder kan detta i så fall bli ett vanligt eller förenklat tvistemål? Tacksam för hjälp

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer strukturera mitt svar på så sätt att jag delar upp det i själva fakturan i en del och sedan ett eventuellt tvistemål i en andra del.

Återbetalning av en misstagsbetalning

Du beskriver i frågan att företaget har skickat en faktura till dig där de anger att de felaktigt betalat ut en summa pengar. Detta aktualiserar en rättslig princip som kallas för ”condictio indebiti”, vilket i praktiken innebär att det skett en misstagsbetalning. Denna princip används då någon försökt fullgöra en förpliktelse som inte fanns då prestationen skedde. Huvudregeln är då att den som betalat fel ska återfå beloppet – men det finns undantag. För att den som betalat av misstag ska gå miste om sin rätt till återbetalning krävs på din sida att du har varit i god tro om din rätt till det överförda beloppet. Du skriver att du inte minns denna överföring och men att det inte står vem det är ifrån. Jag har dessvärre för lite omständigheter för att bedöma om du var i god tro till din rätt till beloppet, och det beror helt på hur din ekonomi ser ut. Om det ofta flödar in och ut pengar på ditt konto kan det vara så att domstolen kommer anse att du har varit i god tro om din rätt till beloppet, eftersom det i sådant fall inte rör sig om något som är utanför vanligheterna. Om det däremot är så att du kanske vanligtvis endast får lön som inkomst på ditt konto så kommer nog domstolen anse att du inte kan vara i god tro, då man möjligtvis bör reagera om man får över 11 000 kr insatt. Men det beror som sagt på.

Förutom att mottagaren ska ha varit i god tro måste den som tagit emot pengarna har inrättat sig efter beloppet. Här är det relativt lätt att säga att du har inrättat dig, eftersom transaktionen skedde så pass långt bak i tiden. Just tiden spelar väldigt stor roll för bedömningen om inrättande. Man brukar säga att några månader är lång tid men i ditt fall har det gått närmare tre år. Beroende på vad det är för företag borde de haft möjlighet att upptäcka felet tidigare.

Så svaret på din fråga angående om du kommer bli återbetalningsskyldig eller inte är att det beror på. Med tanke på att betalningen skedde så pass långt tillbaka i tiden talar det för din fördel, men jag kan dessvärre inte uttala mig om du ska anses vara i god tro om din rätt till beloppet eller inte.

Kommer det att bli ett vanligt eller förenklat tvistemål?

Processrättsliga regler hittas i Rättegångsbalken, RB. 

Huvudregeln vid tvistemål är att tingsrätten ska bestå av tre lagfarna domare, 1 kap. 3 a § första stycket RB. Om huvudförhandlingen hålls i förenklad form, ska rätten endast bestå av en lagfaren domare, 1 kap. 3 a § andra stycket RB. För att ett mål ska hållas i förenklad form, krävs det att värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet, 1 kap. 3 d § första stycket RB. Ett prisbasbelopp år 2022 ligger på 48 300 kr. Det innebär att för att behandlas som ett förenklat tvistemål ska det yrkade beloppet understiga 24 150 kr. Om företaget i ditt fall yrkar att du ska betala 11 563 kr, kommer det därmed att räknas som ett förenklat tvistemål och således hållas under förenklade former. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så beror din återbetalningsskyldighet på om du var i god tro när beloppet sattes in, och huruvida du har inrättat dig efter beloppet. Vidtar företaget rättsliga åtgärder så kommer tvistemålet handläggas som ett förenklat mål.

Om du känner att du behöver juridisk hjälp eller stöd i processen eller är i behov av ett ombud är du välkommen att kontakta några av våra erfarna rådgivare här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”