Måste jag betala parkeringsböter?

2020-10-27 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej, Jag har fått parkeringsbotDet gäller lag (1984:318) paragraf 3Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken. Jag har fått parkeringsbotMin fråga: Infarten till denna väg var tydligt skyltat att det var enskild väg och att parkering var förbjuden. Längre in på området finns det stenbrott med badplats, strax intill det parkerade jag tillsammans med många andra bilar. Där fanns det inga skyltar om parkeringsförbud. Måste jag betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån de omständigheter som du beskriver i din fråga torde kontrollavgiften vara korrekt utfärdad. Ett vägmärke som anger förbud mot att parkera gäller från platsen där märket är uppsatt tills någon annan information anges eller där vägen korsas av en annan väg än vad som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen eller enligt vad eventuell tilläggstavla på parkeringsförbudet anger. Av andra vägar än de som avses i ovan nämnda paragraf förstås andra vägar än vägar från parkeringsplatser, stigar, cykelbana, gågata m.m.

Om ingen annan information givits gäller parkeringsförbudet som uppsatts på den enskilda vägen till dess att ny information ges eller tills viss annan väg korsar den enskilda vägen. Om det inte givits någon ny parkeringsinformation eller om den enskilda vägen inte korsats av annan väg enligt ovan nämnda beskrivning gäller alltså parkeringsförbudet vid infarten även längre in på vägen. Kontrollavgiften torde därmed vara korrekt utfärdad. Om du vill kan du läsa mer om förbudsskyltar hos Transportstyrelsen.

Om du ändå vill överklaga parkeringsboten måste du ändå betala avgiften tills vidare. Om din överklagan sedermera skulle vinna bifall återbetalas den erlagda avgiften.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?