​Måste jag betala min exmakes del av lånet?​​

2019-07-13 i Fordringar
FRÅGA
Jag och min före Detta man har en bodelning där det står tydligt att vi är båda två betalningsansvarig för ett lån vi tog under äktenskapet. Finns det något sätt att dela upp detta lån? Han åkte tillbaka till sitt hemland och jag måste nu stå för hela summan.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Äktenskapsbalken (här förkortad ÄktB) reglerar frågor om äktenskap. Utgångspunkten i svensk rätt är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, 1:3 ÄktB. Vad det innebär är att du, som utgångspunkt, aldrig ska behöva stå för skulder som din make har åtagit sig.

Du skriver dock att ni har tagit lånet gemensamt. Bestämmelserna i skuldebrevslagen (SkbrL) tillämpas på banklån. Har ni gemensamt tagit lånet så är ni sk. solidariskt betalningsansvariga om ingenting annat har avtalats, 2 § SkbrL. Det innebär att om din man inte kan betala, så kan banken kräva dig också på hans del av lånekostnaden. Står det alltså ingenting om att du t.ex. endast svarar för ½ av lånet, utgår banken från att de kan vända sig till var och en av er för att kräva in pengarna.

Om banken kräver dig på hans del kan du alltid vända dig till honom med en regresstalan, dvs. ett krav på att han ska betala tillbaka det du har fått betala till banken för hans del av lånet, 2 § andra stycket SkbrL. Banken kommer troligen inte att gå med på att ni "delar upp lånet" om deras utsikter att få betalt är dåliga i och med att han har flyttat utomlands.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll