Måste jag betala hyra under hela uppsägningstiden, även om jag flyttar ut direkt?

Om jag hyr en bostad privat är väl uppsägningstiden från min sida 1 månad och 3 månader från hyresvärdens sida? Om hyresvärden säger upp mig kan jag då flytta omgående? Ex Hyresvärden säger upp mig den 12/6 och jag flyttar ut den 28/6 är jag då skyldig att betala hyra för juli månad. Tänker mest att 3 månader från hyresvärdens sida är ju till för att jag ska kunna skaffa ny bostad. Ställer frågan år annan person

Tacksam för svar

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar över uppsägningstid för en bostadsrätt som hyrs ut av en privatperson. Bestämmelser om det finns i lagen om uthyrning av egen bostad. Om det dock skulle vara så att du undrar över en hyresrätt som hyrs ut av en privatperson i andra hand finns bestämmelser om uppsägningstid istället i 12 kap. jordabalken. Jag kommer därför ge dig två alternativa svar på din fråga.

Om det är en bostadsrätt som hyrs ut

Om det är en bostadsrätt som hyrs ut så har, precis som du skriver, hyresgästen en månads uppsägningstid och hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Om en längre uppsägningstid än så har avtalats gäller den för hyresvärden, men inte för hyresgästen.

Hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en respektive tre månader efter uppsägningen. Det betyder att om hyresvärden säger upp dig t.ex. den 12/6 så upphör hyresavtalet att gälla den 30/9. Du är skyldig att betala hyra under hela uppsägningstiden, även om du flyttar ut direkt. Det du kan göra är att försöka prata med hyresvärden och se om värden går med att avtalet upphör tidigare, men om hyresvärden inte går med på det så måste du betala hyra hela hyrestiden ut.

Om det är en hyresrätt som hyrs ut

Om det istället är en hyresrätt som hyrs ut av en privatperson i andra hand så beror uppsägningstiden på om det är hyresavtal på obestämd eller bestämd tid.

För ett hyresavtal på obestämd tid gäller en uppsägningstid på tre månader för både hyresgäst och hyresvärd. Hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12:4 första stycket 1 p. JB). Det betyder att om hyresvärden säger upp dig t.ex. den 12/6 så upphör hyresavtalet att gälla den 30/9. Om längre uppsägningstid är avtalad gäller den för hyresvärden, men inte för hyresgästen.

Ett hyresavtal på bestämd tid upphör som huvudregel att gälla vid hyrestidens slut. Uppsägningstiden beror på hyrestidens längd. Hyresavtalet ska sägas upp en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månaderoch tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader (12:4 andra stycket p. 1-3 JB). Om längre uppsägningstid är avtalad gäller den för hyresvärden, men inte för hyresgästen. En hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12:5 första stycket JB).

Oavsett om det är ett hyresavtal på obestämd eller bestämd tid så är du skyldig att betala hyra under hela uppsägningstiden, även om du flyttar ut direkt. Det du kan göra är att försöka prata med hyresvärden och se om värden går med att avtalet upphör tidigare, men om hyresvärden inte går med på det så måste du betala hyra hela hyrestiden ut.


Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000