Måste jag betala för en behandling jag inte varit på?

FRÅGA
Hej,Jag har via bokadirekt gjort en bokning via nätet gällande tid hos fransstylist, denna fransstylist utför arbetet in hemmet (om det spelar någon roll), dock eget bolag. Jag fick information vid tidsbokningen att avbokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. Samma morgon som behandling ska ske, fick jag akuttid hos veterinären och kunde inte komma på utsatt tid. Hörde av mig till fransstylist vid 10.30 och påpekade detta. Hon menar dock att jag måste betala för den utsatta behandlingen som ska ske 13.45. Jag påpekande om hon hade möjlighet att annonsera ut min tid för att fylla luckan eftersom ja inte kan komma. Hon menar nu att jag måste betala för utebliven behandling. Har jag någonstans rätt inte betala fakturan?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Var fransstylisten bedriver sin verksamhet spelar ingen roll. Däremot har förhållandet att du är en konsument och fransstylisten en näringsidkare betydelse för vilka rättsliga regler som blir gällande. Konsumenter är generellt sett skyddade och särskilt när de beställer tjänster via nätet, se 1 kap. 1 § distansavtalslagen. Dock finns en gräns för hur långt detta skydd sträcker sig och näringsidkaren kan å sin sida också ha giltiga orsaker att inte behöva acceptera avbokningar för nära inpå bokad tid.

Till och med inom vården ställs krav på att avbokning måste ske senast 24 timmar innan bokad tid för att patienten ska undgå att betala en symbolisk summa för besöket. Även om fransstylisten, som du riktigt anger, hade möjlighet att annonsera ut din tid kan administrativa kostnader uppkomma för fransstylisten p.g.a. din avbokning. Det finns stränga regler för bokföring i Sverige och sådant kostar både tid och pengar.

Det kan ifrågasättas om fransstylisten verkligen har rätt att kräva att du ska betala för hela behandlingen. Distansavtalslagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att avtalsvillkor som strider mot lagen är utan verkan, se 1 kap. 4 §. Fr.o.m. dagen för bokningen har du som konsument 14 dagar på dig att ångra din bokning, se 2 kap. 12 § 1 stycket. Ångrar du beställningen inom 14 dagar ska du inte behöva betala för behandlingen, se 2 kap. 10 §. Dock kan villkoret att avbokningen måste ske inom 24 timmar för att betalningsskyldigheten ska bortfalla tolkas som ett avtalat skadestånd. Du kan vara tvungen att ersätta fransstylisten för de merkostnader som denne är tvungen att utstå p.g.a. din avbokning. Som tidigare angett kan dessa merkostnader bestå i t.ex. administrativa kostnader. Innan du betalar fakturan bör du kräva en förklaring till varför du ska behöva betala hela beloppet för behandlingen. Förmodligen är eventuella administrativa kostnader avsevärt lägre än själva behandlingen. I sådana fall kan du hävda att skyldigheten att betala ett så högt belopp är oskälig. Stöd för att sätta ner beloppet finns med grund i 36 § avtalslagen. Denna bestämmelse är särskilt ägnad att tillämpas när villkor i konsumentförhållanden är orättvisa med hänsyn till hur betungande det är för konsumenten i jämförelse med det behov näringsidkaren har av villkoret.

Det finns vissa avtalsrättsliga principer som befriar en avtalspart från att t.ex. betala för en behandling vid uppkommen krissituation men dessa är verkligen undantagsfall. Ett veterinärbesök borde inte vara tillräckligt.

Sammanfattningsvis bör du argumentera utifrån distansavtalslagen och avtalslagen och hävda att du inte är tvungen att betala mer än de faktiska merkostnader som näringsidkaren faktiskt fått p.g.a. din avbokning. Be denne redovisa grunderna för att kräva dig på hela kostnaden för behandlingen.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (177)
2021-11-28 Ångerrätt trots öppnat paket
2021-11-22 Får man tillbaka de pengar som avser frakt vid utnyttjande av ångerrätten?
2021-11-18 Ångerblankett ska skickas med i samband med försäljning
2021-11-09 Kan jag utnyttja ångerrätten om jag använt varan?

Alla besvarade frågor (97479)