Måste jag betala en kontrollavgift ("p-bot") när jag skrivit in fel registreringsnummer i betaltjänsten?

2021-04-27 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Jag har betalat parkeringsavgift via Parkster men angett fel registreringsnummer och då fått en kontrollavgift (privat mark). Är parkeringsbolaget skyldig att betala tillbaka mig summan på parkeringsavgiften jag trots allt betalat?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller parkeringsövervakning på privat mark tillämpas lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det anges i LKOP 10 § att kontrollavgift inte får tas ut om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Visserligen skulle man kunna hävda att någon som skriver in fel registreringsnummer vid elektronisk betalning såsom via en mobilapp, men som ändå betalat, skulle kunna undgå en kontrollavgift på denna grund.

I dagens läge gäller dock att när parkeringen registreras i en parkeringsautomat eller en mobil betaltjänst krävs det att registreringen görs på ett sådant sätt att betalningen i det elektroniska systemet utan svårighet kan kopplas till fordonet vid en efterföljande kontroll. Den som parkerar anses ha ett långtgående ansvar i detta avseende (det spelar heller ingen roll om orsaken till misstaget varit t.ex. stress eller trötthet), vilket Högsta domstolen uttalat relativt nyligen i ett rättsfall (NJA 2020 s. 742 "Den tyska registreringsskylten"). Rättsfallet handlar visserligen om parkering på allmän mark, men resonemanget i fallet är även tillämpligt på privat mark då all parkeringslagstiftning ska tillämpas så enhetligt som möjligt, se prop. 1983/84:104 s. 35. Se även det tidigare rättsfallet RH 2016:42.

Det handlar helt enkelt om att parkeringsvakten lätt och relativt smidigt måste kunna kontrollera att uppställningen skett i enlighet med villkoren. Om fel registreringsnummer skrivits in i betaltjänsten och alltså bara kan kopplas till ett helt annat fordon är det i praktiken inte möjligt för en parkeringsvakt som kommer till platsen att veta att det i själva verket det är ens egen bil man betalat parkeringen för. På denna grund finns det alltså ingen möjlighet att få tillbaka vare sig kontrollavgiftsbeloppet eller parkeringsavgiften.

Det finns därtill en avtalsrättslig princip som brukar kallas "condicito indebiti" och handlar om huruvida den som mottagit en misstagsbetalning kan ha en skyldighet att betala tillbaka beloppet eller inte. Det kan kort och förenklat sägas handla om att den som mottar betalningen gör det utan rättsgrund och då kan vara återbetalningsskyldig. I din situation är det dock så att det funnits en rättsgrund för att betala, nämligen det "avtal" som anses slutas (om att följa de parkeringsvillkor som gäller) när man ställer sig på en privat parkeringsplats. Du har alltså betalat för något du har varit skyldig att betala för (dvs. du har inte betalat "av misstag"), det är bara det att du betalat för fel fordon. Något som påverkar rätten till återbetalning är också om mottagaren (p-bolaget) mottagit betalningen i god tro och inrättat sig efter den dvs. kort sagt använder den i sin ekonomiska verksamhet, vilket lär vara troligt här. Betalningen till parkeringsbolaget är alltså i sig giltig och någon återbetalningsrätt av parkeringsavgiften föreligger inte i detta fall.

Att få en återbetalning på grund av misstagsbetalning skulle även vara inkonsekvent med hänsyn till parkeringslagstiftningen ovan, genom att man i ett fall som detta skulle kunna få tillbaka parkeringsavgiften men inte kontrollavgiften.

Sammanfattningsvis bedömer jag utsikterna att få tillbaka pengarna på rättslig väg som svår i det här fallet. Det hindrar dig dock självklart inte från att kontakta parkeringsbolaget, förklara situationen och visa upp ett kvitto på din betalning (om möjligt) för att visa att du faktiskt försökt göra rätt för dig. Möjligen kan de då tänkas makulera kontrollavgiften och betala tillbaka denna samt själva parkeringsavgiften.

Jag hoppas du fått mer klarhet i detta ärende. Lycka till i fortsättningen!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (829)
2021-10-18 Få tillbaka bortspelat lån
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt

Alla besvarade frågor (96586)