Måste jag ansöka om nytt körkortstillstånd om mitt körkort blir återkallat under prövotiden?

Hej,

Jag blev av med mitt körtkort efter att ha blivit tagen med laser. Åkte 106 kmh på en 60 kmh väg. Jag undrar nu om jag kommer att behöva söka om ett nytt körkortstillestånd eftersom jag haft en prövotid?

Spärrtiden lutar mot 3 eller fler månader

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ditt körkort löpte med prövotid när det blev återkallat.

Eftersom du överskridit hastighetsgränsen på ett sätt som inte anses som ringa ska ditt körkort återkallas (5 kap. 1 § KörkortsL). Efter att körkortet återkallats får nytt körkort utfärdas endast om du har körkortstillstånd och har avlagt godkänt teoriprov och förarprov (5 kap. 14 § 1 stycket KörkortsL). För de som inte har prövotid och får en spärrtid på högst ett år finns ett undantag som säger att man inte behöver göra om teori-och förarprovet (5 kap. 14 § 2 stycket KörkortsL). För körkort som utfärdas efter godkänt förarprov löper en prövotid på två år (3 kap. 18 § KörkortsL). Eftersom du hade prövotid när ditt körkort blev återkallat så behöver du göra om både teoriprov och förarprov för att kunna få ett nytt körkort utfärdat efter spärrtiden (5 kap. 15 § 1 stycket KörkortsL). Transportstyrelsen kan även besluta att du få nytt ska inge ansökan om körkortstillstånd om det framkommit omständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela körkortstillstånd (5 kap. 15 § 3 stycket KörkortsL).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning