Måste hyresgästen flyttstäda vid utflyttning?

2021-02-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag har en fråga angående flyttstädning. Har sagt upp mitt boende precis och det står ingenstans i hyreskontraktet att jag måste flyttstäda stugan. Kan min hyresvärd kräva av mig att jag ska flyttstäda ändå? Kommer jag kunna bli debiterad/ anmäld för att inte ha flyttstädat stugan? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller i ett hyresförhållande regleras i Jordabalkens 12 kap. (JB).

Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i ett skick som enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, om inte någon annat har avtalats (12 kap. 15 § som hänvisar till 12 kap. 9 § JB). Här åligger ansvaret hyresvärden att se till att huset befinner sig i ett avtalat skick.

Hyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten och är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes oaktsamhet eller försummelse (12 kap. 24 § JB). Att väl vårda innefattar bland annat rengöring av lägenheten. Det som inte omfattas av bestämmelsen är däremot normalt slitage.

Krav på flyttstädning är således inte lagreglerat. Däremot är det något som oftast framgår i hyresavtalet och/eller följer av sedvänja, en form av allmän vana som finns i branschen.

Dessutom kan hyresgästen vårdplikt i 12 kap. 24 § JB aktualisera ansvar om lägenheten inte anses väl vårdad, varför du kan komma att bli debiterad om stugan inte flyttstädas. Förmodligen kommer hyresvärden inte tvinga dig att flyttstäda, däremot kan denne anlita en flyttstädfirma för att sedan debitera dig för räkningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96482)