FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt04/09/2017

Måste gifta med olika folkbokföringsadresser betala två TV-avgifter?

Måste gifta med olika folkbokföringsadress betala två Radio och TV-avgifter? Finns det domstolsbeslut i saken?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Huvudregeln är att varje hushåll med en eller flera TV-mottagare ska betala Radio- och TV-avgift. Avgiften är densamma oavsett hur många TV-mottagare som finns i hushållet och oavsett hur många personer som räknas till hushållet. Var en person är folkbokförd är en stark indikation på att personen har sitt hushåll där. Å andra sidan kan en person äga flera fastigheter och folkbokförd kan man endast vara på en adress. I förarbetena till lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är en person endast skyldig att betala en TV-avgift, även om denne har TV-mottagare i flera bostäder, fritidshus, båtar eller liknande.

Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) avgjorde ett mål år 1992 som handlade om en liknande situation som din (RÅ 1992 ref 8). I fallet disponerade en pappa över två hyreslägenheter. I den ena lägenheten bodde dottern, 17 år, studerande och ekonomiskt beroende av sin pappa. Där var hon även folkbokförd. I den andra bodde pappan och var folkbokförd där. I lägenheterna fanns TV-mottagare och pappan undrade om han var tvungen att betala två TV-avgifter. Regeringsrätten sa att omständigheterna i fallet talade för att dottern skulle anses inkluderad i pappans hushåll, även om hon var folkbokförd på den andra adressen. Regeringsrätten uttalade att var en person är folkbokförd är en stark indikation på att denne också har sitt hushåll där. I fallet talade dock alla andra omständigheter för att pappan och dottern tillhörde samma hushåll.

En liknande bedömning är trolig för personer som är gifta. Personer som är gifta men folkbokförda på olika adresser borde anses tillhöra samma hushåll och endast vara skyldiga att betala en TV-avgift även om de disponerar över flera TV-mottagare som är placerade i olika bostäder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo