Måste gäldenären informeras vid överlåtelse av fordran

2020-12-30 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Hur är om jag har en skuld / ett lån låt säga till Bank A jag har svårt att betala min månads betalning och Bank A säljer min skuld/fodran till Sergel inkasso AB. Har man inte en skyldighet att informera attfodran är såld eller ska säljas?För något år sen läste jag på er sida när man säljer en fodran så är man skyldig att informera har man inte givet någon information så behöver man inte betala. Nu hitta jag inte det stycket hos er nu det var väldigt bra beskrivit om skyldigheter och rättigheter. Jag minns om beloppet var på 2000kr eller 3000 Kr så behöver man inte ge någon information. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att hitta det text stycket.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dessvärre hittar jag inte det tidigare svaret som du efterfrågar. Nedan följer en redogörelse för svaret på din fråga.

En borgenär kan överlåta sin fordran till en ny borgenär utan samtycke från gäldenären. Det är dock viktigt att ett sakrättsligt moment uppfylls för att förvärvaren ska få sakrättsligt skydd (skydd mot överlåtarens borgenärer, till exempel vid en eventuell konkurs). Det sakrättsliga momentet varierar utifrån vilken egendom det är fråga om.

Fordringar kan delas in i två olika kategorier. Det finns enkla skuldebrev och löpande skuldebrev (26 § SkbrL och 11 § SkbrL). Vid köp av enkla skuldebrev och enkla fordringar krävs "denuntiation" till fordringens gäldenär för att uppnå sakrättsligt skydd (jfr 31 § första stycket SkbrL). Med andra ord måste gäldenären informeras om att skuldebrevet har överlämnats till den nya borgenären för att förvärvaren ska vara skyddad mot överlåtarens borgenärer.

Att gäldenären informeras är också en förutsättninig för att gäldenären ska kunna betala till rätt borgenär. Om en borgenär har överlåtit ett enkelt skuldebrev utan att gäldenären meddelas om detta kan gäldenären trots detta betala med befriande verkan till den ursprungliga borgenären. En förutsättning är dock att gäldenären inte haft kännedom om överlåtelsen eller att gäldenären inte borde ha känt till att en överlåtelse har skett (29 § SkbrL).

Vid köp av löpande skuldebrev krävs i stället "tradition" (jfr 22 § första stycket SkbrL). Med andra ord måste borgenären överlämna det löpande skuldebrevet till den nya borgenären för att förvärvaren ska vara skyddad mot överlåtarens borgenärer. Den nya borgenären ska ha fått det löpande skuldebrevet i sin besittning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?