Måste förskott på arv tas upp i bouppteckningen?

FRÅGA
måste ev förskott på arv tas upp på boutredningen eller kan detta tas upp senare, vid arvsskiftet?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över när eventuellt förskott på arv ska tas upp. När det kommer till dessa frågor är det ärvdabalken som blir tillämplig lag.

Bouppteckningen ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden (20 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Huvudregeln är att den avlidnes tillgångar och skulder tas upp så som de var vid dödsfallet (20 kap. 4 § första stycket ärvdabalken).

Uppgift om förskott på arv / gåva från den avlidne ska lämnas i bouppteckningen om det finns någon laglottsberättigad arvinge bland delägarna och en delägare begär att sådan uppgift ska lämnas (20 kap. 5 § tredje stycket ärvdabalken). Är det exempelvis fallet att den avlidne hade ett särkullbarn och denne begär att en sådan uppgift lämnas, så ska detta ske. Emellertid har det bland förarbetena, doktrin (juridisk litteratur) samt från Skatteverket föreslagits att uppgift om (exempelvis) förskott på arv bör lämnas in obligatoriskt, redan vid den första bouppteckningen (i de fall den avlidne var gift).

Det bästa är alltså att lämna uppgift om förskott på arv redan vid bouppteckningen, utifrån den information och vägledning som går att uthämta från Skatteverket. I "Övriga anteckningar" i blanketten som skickas in till Skatteverket kan man skriva ner denna omständighet.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1080)
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?
2021-05-29 Hur kan tillsyn över en boutredningsman utövas?

Alla besvarade frågor (93108)