Måste ett vittne till en trafikolycka ge sig till känna?

2021-09-14 i Trafikbrott
FRÅGA
Om det finns ett vittne som passagerare i ett av fordonen vid en trafikolycka är det vittnet inte skyldig att på platsen ge sig till känna för båda parter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi vittnesplikt. Det innebär att den som blir kallad som vittne är skyldig att vittna. Det gäller oavsett om det är åklagaren eller försvaret (i fråga om brottmål) som kallat vittnet. Samma sak gäller i fråga om tvistemål. Ett vittne kan alltså själv inte välja om hen vill vittna eller inte. Vittnesplikten finns reglerad i 36 kap. Rättegångsbalken.

Dock gäller detta bara om ett vittne har blivit kallad till domstol. Om det inte kommit vare sig åklagarens eller försvarets kännedom att det finns ett vittne har de ingen möjlighet att kalla vittnet i fråga. Det finns ingen bestämmelse i lagen som säger att en person som bevittnat en händelse som skulle kunna bli föremål för polisanmälan eller prövning i domstol är skyldig att ge sig till känna för polisen eller någon part i målet. En person som sett en trafikolycka har således ingen skyldighet att ge sig till känna för respektive parter. Det är endast trafikanter som, med eller utan skuld, varit inblandade i en trafikolycka som är skyldiga att stanna kvar på olycksplatsen och ge sig till känna, vilket framgår av 2 kap. 8 § Trafikförordningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96500)