Måste ett testamente registreras av Skatteverket?

2021-05-23 i Testamente
FRÅGA
Varför måste ett testamente registreras av skatteverket
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vad som krävs för att ett testamente ska vara giltigt finns i ärvdabalken, som förkortas ÄB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som finns, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
Ett testamente måste först och främst vara skriftligt (10 kap. 1 § ÄB). Testamentet ska även bevittnas av 2 personer, som är med när testatorn (den som skriver testamentet) skriver under sitt testamente med sin namnteckning (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena ska alltså vara på plats samtidigt och bevittna när testatorn skriver under sitt testamente med sitt namn. De 2 vittnena ska också dem skriva under testamentet (10 kap. 1 § ÄB).

Det som är viktigt vad gäller vittnen till testamentet är att det inte får vara en person som är under 15 år eller lider av sådan psykisk störning att de inte förstår betydelsen av att vara vittne vid ett testamente (10 kap. 4 § 1 stycket ÄB).
Vidare, får inte heller dessa personer vara vittnen:
- vittna åt eget förordnande, alltså den som själv blir tilldelad arv genom testamentet
- make/sambo
- syskon eller person som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap
- svåger
- fullmaktshavare/förmyndare/god man
- styrelseledamot i bolag/förening/trossamfund/stiftelse till en juridisk person som denne företräder
(10 kap. 4 § 2 stycket ÄB).

Det finns inget krav på att ett testamente sedan ska registreras hos Skatteverket, utan det som jag nämnt ovan är det som krävs för att ett testamente ska vara giltigt. Det är dock viktigt att ett testamente förvaras på ett säkert ställe så att detta inte kommer bort. Ett sådant ställe kan exempelvis vara ett bankfack eller liknande.

Sammanfattning
För att ett testamente ska vara giltigt måste testamentet vara skriftligt, testatorns undertecknande av testamentet ska bevittnas av 2 personer som är godkända som vittnen och dessa vittnen ska även dem skriva under testamentet för att testamentet. Däremot behöver testamentet inte registreras hos Skatteverket eller annan statlig myndighet. Testamentet bör dock förvaras på ett säkert ställe.


Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att ställa dessa till oss här, på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97337)