Måste ett skuldebrev vara bevittnat?

Hej!

Jag har lånat ut pengar till en vän och vi har skrivit på ett skuldebrev men det fanns ingen vittna!

Är detta skuldebrev lagligt? kan jag be honom genom kronfogden att betala hela beloppet eller ska jag göra polis anmälan? Han säger jag har ingen pengar att betala just nu.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). Lagtexten ger däremot inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.

Således ska ett skuldebrev vara:

1. Skriftligt.

2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).

3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).

4. En utfästelse om ett penningbelopp.

Det krävs därmed inte att ett skuldebrev är bevittnat för att det ska vara giltigt. Bevittning kan givetvis vara en god idé, framförallt ur bevissynpunkt. Det är som utgångspunkt inte brottsligt att inte ha råd att betala sina skulder. Ert avtalsförhållande är ett civilrättsligt sådant, för vilket du därmed kan använda Kronofogden för att driva in. Med Kronofogdens hjälp kan du ansöka om ett betalningsföreläggande.

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”