Måste ett skuldebrev vara bevittnat?

2019-07-15 i Skuld
FRÅGA
Hej!Jag har lånat ut pengar till en vän och vi har skrivit på ett skuldebrev men det fanns ingen vittna!Är detta skuldebrev lagligt? kan jag be honom genom kronfogden att betala hela beloppet eller ska jag göra polis anmälan? Han säger jag har ingen pengar att betala just nu.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). Lagtexten ger däremot inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.

Således ska ett skuldebrev vara:

1. Skriftligt.

2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).

3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).

4. En utfästelse om ett penningbelopp.

Det krävs därmed inte att ett skuldebrev är bevittnat för att det ska vara giltigt. Bevittning kan givetvis vara en god idé, framförallt ur bevissynpunkt. Det är som utgångspunkt inte brottsligt att inte ha råd att betala sina skulder. Ert avtalsförhållande är ett civilrättsligt sådant, för vilket du därmed kan använda Kronofogden för att driva in. Med Kronofogdens hjälp kan du ansöka om ett betalningsföreläggande.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (406)
2019-12-08 Kan det utgöra bedrägeri om man lånat ut pengar till någon som gör sig oanträffbar efter utbetalning?
2019-12-08 Skulder, gåvor, förfallotid m.m.
2019-12-08 Vem reklamerar jag fakturor mot?
2019-12-08 Underhållsskyldig i USA - Kan jag tvingas betala?

Alla besvarade frågor (75564)