Måste en polisman ta emot en anmälan om sig själv?

2019-07-10 i Polis
FRÅGA
Hej, är en polis skyldig att ta emot en anmälan mot sig själv? Om polisen i fråga skulle vägra är dennes kollega som också är med skyldig att ta emot anmälan?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Förvaltningslagen (FL) reglerar bestämmelser rörande jäv vid förvaltningsmyndigheter. Jäv innebär att personen i fråga har så pass stort samröre med frågan, att denna inte är lämplig att delta i utredningen. Jävsbestämmelserna i 16–18 § FL gäller alltså vid förvaltningsmyndigheter, med vissa undantag. I 3 § FL stadgas att "[i] brottsbekämpande verksamhet hos [...], Polismyndigheten, [...] tillämpas inte 9 § andra stycket och 10–49 §§". Med andra ord gäller inte FL:s jävsbestämmelser vid brottsbekämpande verksamhet. Istället tillämpas jävsbestämmelsen i 7 § polislagen (PolisL), enligt principen om lex specialis (speciallag går före generell lag, såsom FL). Se 7 § andra stycket första punkten PolisL, "[e]n polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten [...] får inte besluta om eller vidta en åtgärd i ordningshållande verksamhet om 1. frågan angår honom eller henne själv [...] eller om åtgärden kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom eller henne själv [...]" (min kursivering). Frågan om jäv föreligger prövas av Polismyndigheten, 7 § fjärde stycket PolisL.

Märk dock att bestämmelsen rörande jäv inte blir tillämplig om någon riktar en anklagelse mot polisen för något som denne har vidtagit i tjänsten. För att det ska röra sig om jäv krävs att det polisen anklagas för, ska ha skett utanför tjänsten.

Svaret på din fråga är helt enkelt att en polisman inte ska ha del i utredningen rörande sig själv. Hen måste till och med lämna ifrån sig ärendet, eftersom hen har så pass stort intresse av att inverka på hur utfallet av en anmälan blir. Lämpligen tar polisens kollega istället emot anmälan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 032 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-12 11:35
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (217)
2019-08-30 Får man vara anonym i ett polisförhör?
2019-08-28 Hur anmäler man polisen?
2019-08-26 Kräver hemlig avlyssning stor personalinsats hos polisen?
2019-08-17 Vilka rättigheter har jag om polisen förstör min egendom vid en husrannsakan?

Alla besvarade frågor (72850)