Måste en bouppteckning justeras om en fastighets värde förändras efter arvskiftet?

Har i augusti i år ärvt en lägenhet till 100% som värderades till 5milj kronor i bouppteckningen. Övriga dödsbodelägare fick kontanter. Marknaden har skjutit i höjden o jag har blivit erbjuden 7milj kronor idag fyra månader senare. Om jag säljer nu, ska jag då kompensera övriga dödsbodelägare för det högre värdet? Finns det i så fall någon tidsfrist för när jag kan sälja utan att behöva kompensera?

(Inget tvångsskifte utan alla var överens och skrev under arvsskiftet)

Vänligen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå från att arvskiftet har skett och att bouppteckningen således är avslutad. Som jag förstår det har du ärvt en lägenhet med övriga dödsbodelägares samtycke, men nu har bostaden ökat i värde och du ställer dig frågandes till huruvida du kan komma att behöva kompensera övriga dödsbodelägare på grund av detta. Med tanke på att en bouppteckning har skett bör ingen av övriga dödsbodelägare kunna begära en omvärdering trots att lägenhetens värdering är en annan i dagsläget jämfört med vid arvskiftet. Huvudregeln är att det inte är möjligt att ändra en bouppteckning men det är möjligt att göra en tilläggsbouppteckning. En sådan tilläggsbouppteckning kan förrättas om felaktigheter i den första bouppteckningen skulle upptäckas. Det framgår av praxis att det inte är tillräckligt att egendom värderats till ett felaktigt värde (NJA 1981 s. 300). Dock kan det faktum att egendom värderats på felaktiga grunder, exempelvis till taxeringsvärde istället för marknadsvärde, utgöra grund för en tilläggsbouppteckning. Hur som helst om lägenheten i ert fall har värderats korrekt (marknadsvärde) vid bouppteckningen är det inte troligt att en begäran om omvärdering skulle kunna bli aktuell. Alltså är det inte troligt att du skulle behöva övriga dödsbodelägare för det högre värdet då bouppteckningen redan är avklarad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000