Måste en biologisk förälder utan vårdnad godkänna en adoption?

2016-08-28 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag är en 16årig tjej. Har en liten fråga angående adoption. Skulle min styvpappa kunna adoptera mig, min biologiska pappa är ingen del av mitt liv & min mamma har ensam vårdnad. Min mamma & min styvpappa är gifta. Min styvpappa är den som har uppfostrat mig & tagit hand om mig. Behöver min biologiska pappa isåfall skriva under papper för att godkänna adoptionen isåfall, även om han inte har vårdnaden om mig?
SVAR

Hej, kul att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!

För att din styvfar ska få adoptera dig måste han skicka in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort han är folkbokförd. Finns inte någon tingsrätt i den orten ska adoptionsbeslutet istället fattas av Stockholms tingsrätt, se föräldrabalken (1949:381) (FB) 4:9.

När tingsrätten ska besluta om din styvfars adoptionsansökan ska beviljas måste de ta hänsyn till vad alla inblandade tycker om saken. Både du och din mamma måste godkänna adoptionen, se FB 4:5 1 st. och FB 4:3 3 men. Nu när din biologiska pappa inte har vårdnaden om dig behöver han inte godkänna adoptionen, se FB 4:5a 2 st. Dock har domstolen en utredningsskyldighet i adoptionsärenden. Innan de fattar beslut måste de ha tillräckligt underlag vilket innefattar att inhämta upplysningar om barnet och sökanden, se FB 4:10 1 st.En adoption kommer bara beviljas om rätten anser att det är lämpligt, se FB 4:6 1 st. Din biologiska pappas åsikter kan ha betydelse för bedömningen om en adoption är lämplig eller inte. Tingsrätten ska därför, om det finns möjlighet, ge din biologiska pappa tillfälle att säga sitt om adoptionen, seFB 4:10 3 st. Av den information du lämnat i frågan framstår det som din styvfar länge tagit del av din uppfostran och att du gärna ser att han adopterar dig. Dessa omständigheter talar att adoptionen är lämplig och har förutsättningar att beviljas, se FB 4:6 1 st.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (569)
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption
2020-12-28 Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?
2020-12-26 Kan jag hitta information om mina biologiska föräldrar?

Alla besvarade frågor (88107)