Måste en betalning till en fordringsägare gå åter till konkursboet?

2021-04-13 i Konkurs
FRÅGA
Hej. Vi har ett företag och varit inhyrda Hos ett företag som gick i konkurs. Vi skickade våra sista fakturor till Ett finans bolag när vi hörde att det ev skulle gå i konkurs för att säkra att vi fick betalningen. finans bolaget godkände fakturorna och vi fick betalt. Där efter skickade vi kredit fakturorna efter dem gick i konkurs. Och nu kräver finans bolaget att vi ska betala tillbaka detta till dem. Är detta något vi kan gå vidare med eller dem har rätt att vi ska betala tillbaka pengarna??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett bolag går i konkurs omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en juridisk person och företräds av en konkursförvaltare. Vid en konkurs kan regler om återvinning aktualiseras. Reglerna om återvinning möjliggör att konkursboet bl.a. kan få tillbaka pengar som har betalats eller lämnat företaget kort tid innan konkursen.

Återvinning till konkursbo får endast ske på begäran av konkursboet (4 kap. 1 § KonkL). För att återvinning ska kunna ske måste följande förutsättningar vara uppfyllda. Betalningen ska gå åter om den innebar att en viss fordringsägare har gynnats framför andra. Om bolaget betalar er fordran framför andra fordringar innebär det att ni har gynnats framför andra som också har anspråk på finansbolaget (4 kap. 5 § KonkL).

För att återvinning ska kunna ske krävs också att finansbolaget var insolvent vid betalningen eller i samband med betalningen blev insolvent. Att betalningen i kombination med andra omständigheter gjorde att finansbolaget blev insolvent är tillräckligt för att kravet ska vara uppfyllt (4 kap. 5 § KonkL). Att vara "insolvent" innebär att den betalningsskyldige (finansbolaget) inte längre kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.

Dessutom krävs det att ni, i egenskap av fordringsägare, kände till eller i varje fall borde ha känt till att finansbolagets insolvens och de omständigheter som gjorde betalningen otillbörlig. Ni måste med andra ord ha varit i ond tro för att betalningen ska kunna gå åter (4 kap. 5 § KonkL). Eftersom ni framställde krav på betalning när ni hörde att finansbolaget eventuellt skulle gå i konkurs framstår det som att ni kände till att den betalningsskyldige var insolvent, eller åtminstone troligen skulle bli det inom kort.

Om betalningen ägde rum mer än fem år före fristdagen (dvs. dagen då ansökan om finansbolagets försättande i konkurs kom in till tingsrätten) går den inte åter såvida det inte är fråga om någon närstående till den betalningsskyldige (4 kap. 2 § KonkL och 4 kap. 5 § KonkL).

Utifrån vad som ovan redogjorts är det troligt att betalningen måste gå åter om konkursboet begär det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (268)
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?

Alla besvarade frågor (96402)