Måste en arbetstagare varsla facket om uppsägning av provanställning?

FRÅGA
Om jag har för avsikt att avbryta en provanställning i förtid med 1 månad och vi inte har kollektivavtal och m a o inte ngn lokal klubb - måste jag ändå varsla facket om detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Först och främst så är uppsägning i förtid av provanställning tillåtet enligt 6 § lagen om anställningsskydd. Vad gäller uppsägning så ska en sådan, från en arbetstagares sida, göras till arbetsgivaren. Det finns inget krav, varken i lagen om anställningsskydd eller lagen om medbestämmande i arbetslivet, att en arbetstagare ska varsla sin fackorganisation om att denne vill säga upp sig från sitt arbete. Eftersom det inte finns något kollektivavtal i din situation så kan ingen sådan bestämmelse framgå där heller. Det innebär att det räcker att du som arbetstagare endast behöver meddela din arbetsgivare att du vill säga upp din provanställning i förtid.

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84216)