FrågaARBETSRÄTTSjuk 20/09/2022

Måste en arbetstagare sjukanmäla sig och vad händer om hen får förhinder?

Vad händer om jag inte kan meddela jobbet när jag är sjuk tex nu under corona tider jag glömde mobil laddaren på jobbet och kunde ej meddela jobbet att jag är sjuk. Jag skulle jobbat under helgen.Jag ville ej gå till en granne då det stod på folkhälsomyndighetens hemsida att man ska stanna hemma vid symtom som jag hade, jag försökte leta efter en laddare men hittade ingen förrän på måndag min chef hade sökt mig på måndag och jag ringde upp henne direkt jag hade hittat laddaren samma dag. Har min arbetsgivare rätt att skriva en tillrättavisning trots omständigheterna? Notera i detta ärende att jag är under rehab och att jag har haft på mina tidigare sjukintyg att jag är påverkad psykiskt av minnesförluster och glömt bort saker och ting.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Har arbetstagare en skyldighet sjukanmäla sig? 

En arbetstagare har många olika förpliktelser mot sin arbetsgivare. Till exempel är en arbetstagare skyldig att underrätta sin arbetsgivare om sådant som är av betydelse för anställningen, annars kan påföljden vara uppsägning (AD 2001 nr 24). En annan skyldighet som arbetstagaren har är att han eller hon måste utvisa lojalitet mot sin arbetsgivare genom att bland annat sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget (AD 1993 nr 18). 

Att exempelvis vara frånvarande från arbetet utan en giltig anledning anses vara ett anställningsbrott, om man exempelvis inte är sjuk (AD 1979 nr 87). Att vara borta från arbetet på grund av sjukdom kräver dock att arbetstagaren sjukanmäler sig till arbetsgivaren (AD 2009 nr 34) eller så snart det kan göras, om arbetstagaren är förhindrad (8 § sjuklönelagen). 

Regeln om att vara förhindrad är en undantagsregel och ska tillämpas restriktivt, det vill säga bevisbördan för att en arbetstagare har varit förhindrad vilar ganska tungt på arbetstagaren. För arbetsgivarens del kan det innebära att han eller hon inte är skyldig att betala sjuklön, om arbetstagare inte kan framvisa en giltig ursäkt. Oavsett ska man ta hänsyn till en arbetstagares fysiska och psykiska förmåga att göra en sjukanmälan och arbetstagaren kan även be en annan om att sjukanmäla arbetstagaren (prop. 1990/91:181 s. 74).

Å ena sidan skriver du att du var psykiskt påverkad av minnesförluster. Vidare skriver du också att du letade efter en laddare till din mobil så att du kunde sjukanmäla dig. Jag tolkar därför att du trots dina minnesförluster var medveten om att du skulle sjukanmäla dig. Du bör därför inte ha varit förhindrad på grund av sjukdom att faktiskt sjukanmäla dig, t.ex. genom e-post. Frågan är snarare om du kunde sjukanmäla dig. Om du exempelvis saknade en dator och inte fick träffa folk, samt är exempelvis ensamstående, så skulle i praktiken ha varit förhindrad att sjukanmäla dig. I ett sådant fall bör du därför inte heller kunna få en tillrättavisning av din arbetsgivare. Jag kan dock inte uttala mig närmare om din situation, eftersom jag inte känner till detaljerna. 

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis gäller att en arbetstagare måste vara lojal mot sin arbetsgivare och har även en skyldighet att sjukanmäla sig för att inte få olovlig frånvaro, vilket är ett brott mot anställningen. Att vara förhindrad kan vara en ursäkt för att en arbetstagare har sjukanmält sig sent. Regeln om förhinder är en undantagsregel, vilket betyder att bevisbördan vilar ganska tungt på en arbetstagare. Är arbetstagaren dock oförmögen på grund av sjukdom att sjukanmäla sig, så bör detta godtas som ett giltigt förhinder. Annars kan en arbetsgivare skriva en tillrättavisning, om inte arbetstagaren kan visa andra anledningar till förhindret.  

Min rekommendation är att du förklarar för din arbetsgivare varför du var förhindrad, till exempel att du inte fick träffa andra människor på grund av smittläget, att du verkligen inte var förmögen att sjukanmäla dig på grund av din sjukdom, och att du inte hade några andra medel att använda för att nå din arbetsgivare eller någon annan. Om du har blivit uppsagd från ditt arbete, så rekommenderar jag att du dels tar kontakt med ditt fackförbund, dels tar kontakt med en arbetsjurist.   

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”