Måste en arbetstagare arbeta sina bokade pass?

Jag har en timanställd som har bokat sig hos oss 20 pass under augusti . Någon har erbjudit henne bättre lön på något annat jobb. Hon har skickat ett sms att hon slutar hos oss omedelbart och tänker inte jobba sina pass. Det ställer väldig stora problem för oss då vi inte kan hitta ersättare inom några dagar . Har min timanställd rätt att skita i sina bokade pass och inte komma till jobbet ?

Vilka skyldigheter har hon ? Vilka lag kan jag hänvisa henne så att hon förstår sin skyldighet att måste jobba sina bokade pass?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring olika anställningsförhållanden finns i Lagen om anställningsskydd, även kallad LAS.

Timanställning

En timanställning är en form av tidsbegränsad anställning där varje arbetstillfälle (exempelvis pass) innebär ett nytt anställningsförhållande där villkoren kan bestämmas innan passet bokas. Då ingen av parterna är egentligen bundna genom ett villkorat anställningsavtal hela tiden utan endast blir bundna vid de bokade arbetstillfällena, så innebär det för arbetstagaren att denne inte är skyldig att tacka ja till pass som erbjuds men måste arbeta de pass som hen tackat ja till. För arbetsgivarens del innebär det att denne inte får lov att ta bort bokade pass från en arbetstagare.

Det ovan nämnda följer bland annat av den allmänrättsliga grundprincipen att "avtal ska hållas" i 1 kap. 1 § avtalslagen.

En månads uppsägning gäller

Minsta uppsägningstid enligt LAS är en månad ( 11 § LAS). Det går inte heller att avtala bort den uppsägningstiden. Däremot är inte arbetstagaren skyldig att tacka ja till nya pass under den perioden.

Enligt 38 § LAS kan en arbetstagare som inte iakttar uppsägningstiden riskera skadestånd, vilket ska representera den förlust eller skada som arbetsgivaren lider av att arbetstagaren inte följer kontraktet. Arbetstvister ska tas upp i Arbetsdomstolen.

Vad kan du göra?

Timanställda är alltså skyldiga att arbeta de pass som de har tackat ja till. Du som arbetsgivare kan hänvisa till att det enligt Lagen om anställningsskydd finns en månad uppsägningstid som hon måste beakta innan hon kan gå över till en annan arbetsgivare. Under den månaden har hon just nu inbokade pass som hon måste fullfölja, men hon behöver inte tacka ja till ytterligare förfrågningar. Om hon inte beaktar uppsägningstiden kan du hänvisa till att du kan ta saken vidare och kräva henne på skadestånd hos Arbetsdomstolen. Lycka till!

Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000