FrågaPROCESSRÄTTVittna04/09/2018

Måste den som anmäler ett brott medverka vid förhör eller rättegång?

Hej! Jag undrar om det går att polisanmäla en person för grov kvinnofridskränkning som hände under en treårsperiod för ett par år sedan, utan att det påverkar den som anmäler på så sätt att den som anmäler måste ha någon form av kontakt med den misstänkte eller vara på förhör eller rättegång med denne. Det finns inga bevis kvar längre och anmälan skulle främst göras så att det finns registrerat att den misstänkte blivit anmäld, om det skulle hända igen och nästa kvinna anmäler också anmäler honom så finns det en tidigare anmälan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga är om den som anmäler ett brott måste medverka vid förhör eller rättegång. Inledningsvis kan sägas att en polisanmälan kan ske anonymt. När en anmälan om brott inkommer är det upp till polis eller åklagare att inleda en förundersökning.

Måste brottsoffer eller vittne delta i polisförhör?
Om en förundersökning inleds görs en brottsutredning under vilken brottsoffer och den misstänkte kallas till polisförhör för att utreda vad som hänt. Även vittnen kan kallas till förhör. Under polisförhör medverkar endast polis, den som blir förhörd och eventuellt biträde eller stödperson. Brottsoffer eller vittne förhörs alltså inte samtidigt som den misstänkte. Brottsoffer eller vittne måste dock inte delta i polisförhör om man inte vill.

Måste brottsoffer eller vittne delta i rättegång?
När förundersökningen är klar fattar åklagare beslut om åtal ska väckas och om saken ska prövas i domstol. Som regel måste inte målsägande (brottsoffret) delta vid en rättegång om denne inte vill. Det kan dock orsaka svårigheter för åklagaren att bevisa att ett brott skett och vem som är skyldig. Om målsägande blir kallad till rättegång, alltså får ett brev om detta, måste målsäganden komma till rättegången annars kan målsäganden behöva betala vite (45 kap. 15 § rättegångsbalken (RB)). Målsägande får inte vittna men vittnen har vittnesplikt. Blir man kallad som vittne till en rättegång måste man alltså vittna (36 kap. 1 § RB).

Kan brottsoffer och vittne få stöd på något sätt?
Målsägande har rätt att ta med sig en stödperson till förhör eller rättegång (20 kap 15 § RB). Vid vissa typer av brott, såsom kvinnofridskränkning, kan den målsägande även ha rätt till målsägandebiträde (1 § lag om målsägandebiträde). Vid många tingsrätter finns även vittnesstöd som jobbar ideellt. Läs mer här.

Måste den tilltalade vara närvarande i rättssalen?
Om målsägande eller vittne känner sig rädd och har svårt att tala inför den tilltalade (den misstänkte) kan domstolen besluta att denne inte får närvara vid förhör under rättegången utan att denne istället är med via medhörning (36 kap. 18 § RB). Medhörning innebär att den tilltalade får gå ut och sitta i ett angränsande rum och lyssna på förhöret. Domstol kan även besluta att den tilltalade ska vara med via video- eller telefonlänk om någon känner påtaglig rädsla för att vara i rättssalen med den tilltalade närvarande (5 kap. 10 § RB). Det är viktigt att upplysa domstolen om sin rädsla i god tid innan rättegången.

Innebär en polisanmälan att man hamnar i ett register?
Som jag tolkat din fråga vill du främst göra en anmälan för att personen ifråga ska hamna i något register. För att hamna i belastningsregistret måste personen vara dömd för brott av domstol. Även personer som fått ordningsböter, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse finns med i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). För att hamna i misstankeregistret krävs att personen är skäligen misstänkt för vissa typer av brott (3 § lag om misstankeregister). Personen som du menar har begått brott kommer alltså inte automatiskt finnas med i något register men polisen sparar anmälningar och registrerar dessa i sitt anmälningssystem.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis måste alltså varken brottsoffer eller vittnen ha någon kontakt med den misstänkte pga. en anmälan eller under förundersökning. Om åtal väcks och det hålls en rättegång kan dessa dock behöva mötas i rättssalen om inte domstolen beslutar om medhörning eller närvaro via video- eller telefonlänk men mycket stöd finns att få genom målsägandebiträde eller stödperson.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo