Måste bouppteckning alltid upprättas?

FRÅGA
Måste alltid bouppteckning göras vid dödsfall?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En bouppteckning ska som huvudregel ske inom tre månader efter dödsfallet. I vissa fall behöver dock inte en bouppteckning upprättas. Detta gäller när den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Det går då istället att göra en dödsboanmälan till socialkontoret i kommunen.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (997)
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?
2020-09-15 Hur får man reda på hur det går med en bouppteckning?
2020-09-08 Vem betalar för advokatkostnader vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (84107)