Måste bouppteckning alltid upprättas?

FRÅGA
Måste alltid bouppteckning göras vid dödsfall?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En bouppteckning ska som huvudregel ske inom tre månader efter dödsfallet. I vissa fall behöver dock inte en bouppteckning upprättas. Detta gäller när den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Det går då istället att göra en dödsboanmälan till socialkontoret i kommunen.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll