Måste bouppteckning alltid upprättas?

FRÅGA
Måste alltid bouppteckning göras vid dödsfall?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En bouppteckning ska som huvudregel ske inom tre månader efter dödsfallet. I vissa fall behöver dock inte en bouppteckning upprättas. Detta gäller när den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Det går då istället att göra en dödsboanmälan till socialkontoret i kommunen.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88271)