Måste bodelning göras då någon dör, även om äktenskapet endast varat en kort tid?

2017-08-14 i Bodelning
FRÅGA
Faster änka inga barn el släktingar förmögen,var tidigare gift med vår fars bror. Gifter om sig på ålderns höst.Hon dör 7 månader efter det giftemålet.Testamente finns upprättat sedan mer än 2 år tillbaka till mig och min syster att vi skall ärva all hennes kvarlåtenskap.Vad gäller nu?1. Kan den eftelevande maken begära bodelning? Eller ärver han bara 10%? Då de ej varit gifta ett år?2.Var kan man hitta detta i lagtext?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom din faster var gift då hon gick bort ska det göras en bodelning mellan henne och hennes make (9 kap 1 § ÄktB). Det finns vissa undantagsregler för när bodelning inte måste göras, exempelvis när båda endast har enskild egendom och inte begär att få överta bostad eller bohag från den andre. Jag utgår i mitt svar ifrån att de inte har gjort all egendom till enskild, därmed måste det göras en bodelning mellan dem enligt tidigare nämnda bestämmelse.

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå och delas lika mellan dem (10 kap 1 § ÄktB och 11 kap 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom, genom exempelvis äktenskapsförord eller testamente (7 kap 1-2 §§ ÄktB). Detta innebär att all egendom är giftorättsgods som huvudregel och därmed ska ingå i bodelningen. Det finns vissa undantag från denna huvudregel. Om ett äktenskap tar slut på grund av skilsmässa och endast varat en kort tid (mindre än 5 år) kan man bland annat jämka bodelningen så att den rikare makan inte behöver ta med all egendom i bodelningen (12 kap 1 § ÄktB). Denna regel gäller dock alltså inte då äktenskapet upplöses på grund av en makes död.

Enligt 12 kap 2 § ÄktB får den efterlevande maken, vid en makes död, begära att bägge ska behålla sitt giftorättsgods som sin andel i bodelningen. Detta innebär att den make som äger mer giftorättsgods än den andre helt enkelt får behålla allt detta själv. Eftersom denna rätt endast finns för den efterlevande, det vill säga er fasters nya man, kan inte ni välja att göra detta. Om inte den nya maken är rikare än er faster lär han inte göra en sådan begäran heller.

Sammanfattningsvis ska det alltså göras en bodelning mellan er faster och hennes nya make. Det finns i detta fall inga tillämpliga undantagsregler som kan hjälpa er att "förhindra" en bodelning. I bodelningen ska de dela lika på allt giftorättsgods. Om de inte har något äktenskapsförord eller egendomen blivit enskild på något annat sätt kommer allt de äger troligtvis anses vara giftorättsgods, med undantag från makens kläder och andra personliga föremål om han begär detta (se 10 kap 2 § ÄktB).

När bodelningen mellan dem väl är gjord kan arvet efter er faster fördelas (23 kap 1 § ÄB). Den andel som er faster fått i bodelningen + eventuell enskild egendom utgör er fasters kvarlåtenskap. Om det finns ett giltigt testamente ska kvarlåtenskapen fördelas enligt detta, även om den avlidne var gift. Eftersom det i ert fall finns ett testamente där all egendom går till dig och din syster och din faster inte har några barn är det detta som kommer att ske.

Enligt 3 kap 1 § ÄB har en efterlevande make dock alltid rätt att få ut minst 4 st prisbasbelopp ur bodelningen. 4 st prisbasbelopp motsvarar år 2017 ca 180 000 kr. Om er fasters nya man inte får ihop totalt 180 000 kr (både giftorättsgods och enskild egendom) efter att bodelningen är klar får han ta resterande pengar från er fasters andel, för att komma upp i detta belopp. Denna rätt går före eventuella testamenten. När den nya maken sedan går bort har ni rätt att ärva denna andel som han övertagit som ett efterarv efter er faster.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95740)