Måste barnbarn kallas till bouppteckningsförrättningen?

Hej!

Måste barnbarnen till den avlidne kallas till buppteckningsförrättningen om alla barnen (direkta arvingar) lever. Maken är död och inga särkullbarn finns.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om barnbarnen till den avlidne ska kallas till bouppteckningsförrättningen trots att deras föräldrar (den avlidnes barn) alltjämt är i livet. Regler om successionsrätt finns i ärvdabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vilka ska kallas till bouppteckningsförrättningen?

Till bouppteckningsförrättningen ska samtliga dödsbodelägare kallas (20 kap. 2 § ärvdabalken). Dödsbodelägare är de som har en omedelbar rätt till arv i dödsboet. Dessa är den avlidnes arvingar, universella testamentstagare och, i förekommande fall, den avlidnes efterlevande make/maka eller sambo (18 kap. 1 § ärvdabalken). Även efterarvingar ska kallas till bouppteckningsförrättningen.

Med arvingar avses de som, enligt den legala arvsordningen, är omedelbart arvsberättigade efter den avlidne. Eftersom den avlidne inte efterlämnar någon make innebär detta att det är den avlidnes barn, i egenskap av bröstarvingar, som är omedelbart arvsberättigade (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ärvdabalken). Den avlidnes barnbarn kommer därför inte vara direkt arvsberättigade och kommer således inte att vara dödsbodelägare. De behöver därför inte kallas till bouppteckningsförrättningen. Hade däremot något av barnen varit avlidet så hade dettas barn blivit direkt arvsberättigade och således även dödsbodelägare (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken).

Med universella testamentstagare avses de som genom testamente tilldelas hela eller en viss andel av kvarlåtenskapen (11 kap. 10 § 2 stycket ärvdabalken). Hade något av barnbarnen varit universell testamentstagare hade detta varit dödsbodelägare och behövt kallas till bouppteckningsförrättningen. Av frågan framgår det dock inte om det finns något testamente. Jag utgår därför från att ett sådant, och därmed universella testamentstagare, saknas.

Sammanfattning

Förutsatt att barnbarnens föräldrar alltjämt är i livet, och att det inte finns ett testamente där något annat förordnas, så kommer de inte att vara direkt arvsberättigade. De kommer därför inte att vara dödsbodelägare och således inte behöva kallas till bouppteckningsförrättningen.

Jag rekommenderar dig dock att läsa de informativa guider rörande bouppteckning som går att finna på Skatteverkets hemsida. Där kan du få mer ingående information om diverse frågor som rör bouppteckning (exempelvis behandlar sid. 4-5 i denna broschyr vilka som ska kallas till bouppteckningen).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim StrömbladhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000