Måste banken lämna ut uppgifter till boutredningsman?

FRÅGA
Min styvfar har dött och min mamma och hans särkullbarn kommer inte överens om arvet. Särkullbarnets advokat har nu "hotat" med att ta in en boutredningsman, om inte min mamma lämnar ut alla sina bankkonton 10 år tillbaka i tiden, samt alla bankkonton min styvfar haft. Bakgrunden till det är bl a att min styvfar hade en fond i sitt namn, men som för många par i den generationen var det bådas pengar, även om de stod på min styvfar. Särkullbarnets advokat har tagit kontakt med fondbolaget och fått dem att lämna ut kontot. Fondbolaget har i efterhand bett om ursäkt för det och erkänt att de gjort fel som lämnat ut uppgifterna. Men särkullbarnet och hennes advokat misstänker att min mamma kan undanhålla uppgifter - och vill alltså ha tillgång till alla konton.Hur stor möjlighet har en eventuell boutredningsman att få ut bankuppgifterna? Finns det tillräckligt starka skäl? Vad jag förstår är banksekretessen hög. Har advokaten haft rätt att begära ut kontot från fondbolaget? Har min mamma möjlighet att få ekonomisk ersättning från fondbolaget, som skriftligen erkänner att de gjort fel när de lämnat ut uppgifterna.I slutändan av allt detta är ju hennes stora oro att inte ha råd att bo kvar i sitt hus.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Precis som du själv skriver i din fråga finns det en hög banksekretess i Sverige. Bestämmelsen om banksekretess finns i lagen om bank och finansieringsrörelse. Sekretessen stadgas i 1 kap. 10 § och innebär att enskilds förhållanden till kreditinstitut (banker m.m.) inte obehörigen får röjas. Att bryta mot banksekretessen är inte straffsanktionerat, däremot kan banken bli skadeståndsskyldig om den det lämnats ut uppgifter om lidit ekonomisk skada. Som jag förstår din fråga har banken inte lämnat ut uppgifter om din mamma, utan om din styvfar. Om sekretessen har röjts så har så inte skett mot din mamma, varför hon heller ej är skadeståndsberättigad.

Att lämna ut uppgifter till dödsbodelägare m.fl. är normalt inte att anse som ett röjande, så länge uppgifterna kan anses nödvändiga för att de ska ha möjlighet att fullgöra sitt uppdrag (dvs. att upprätta en bouppteckning). Behörig företrädare för ett dödsbo kan vara såväl dödsbodelägare som boutredningsman förordnad av tingsrätten. Normalt sett brukar ett utlämnande innefatta endast tillgångarna på dödsdagen, då det är vad som behövs för ett upprättande av bouppteckningen. Det kan dock finnas godtagbara skäl för dödsboet att få ut även tidigare transaktioner. Godtagbara skäl kan vara t.ex. om det behövs för att undersöka om det skett förskott på arv. Det torde dock vara långsökt att dödsboet och en boutredningsman får ut din mammas konton. Din mammas konton behövs inte för att avgöra vad som skett med din styvfars ekonomi.

Advokaten som företrätt särkullbarnet har inte gjort fel som begärt ut din styvfars konton. Dels är det inte fel att begära ut uppgiften, dels är det möjligt att det inte bryter mot banksekretessen. Att lämna ut uppgifter till dödsbodelägare är normalt inte att anse som ett obehörigt röjande, om uppgiften behövs för fullgörande av uppdraget att upprätta bouppteckning. Godtagbara skäl för att gå tillbaka i historiken kan vara att undersöka om det förekommit förskott på arv. Det innebär att en boutredningsman som företräder dödsboet kan göra samma begäran.

För det fall att det i något fall skulle röra sig om ett brott mot banksekretessen är en sådan överträdelse inte straffsanktionerad, utan det finns möjlighet att söka skadestånd om den det lämnats ut uppgifter om lidit ekonomisk skada. I detta fallet har det inte lämnats ut uppgifter om din mamma varför hon inte är skadeståndsberättigad. För att din mamma eventuellt ska vara skadeståndsberättigad krävs det att det är om henne banksekretessen brutits, och att hon lidit ekonomisk skada.

Råd

Mitt råd i din mammas fall är att hon anlitar en jurist som företräder henne och bevakar hennes intressen. Dels är det redan tvistigt och särkullbarnet har anlitat en advokat som företräder vederbörande, dels för det fall att en boutredningsman utses så kommer inte heller den att se till din mammas intressen. Boutredningsmannens uppgift är att se till att bouppteckningen görs.

En jurist vid Lawlines juristbyrå kan hjälpa din mamma vidare, företräda henne i eventuell tvist och bevaka hennes intressen. Är ni intresserade av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (853)
2019-07-16 Resor till begravning ej begravningskostnad
2019-07-15 Ensam arvinge, blir jag dödsbodelägare?
2019-07-14 Kan dödsbodelägarna bli betalningsskyldiga för dödsboets konkurskostnader?
2019-07-14 Kostnad för tilläggsbouppteckning

Alla besvarade frågor (71166)