FrågaFAMILJERÄTTAdoption09/10/2022

Måste båda föräldrarna godkänna en adoption?

Hej! Jag är 17 år och min mamma har ensam vårdnad för mig och min mammas sambo som varit som en pappa för mig i nästan hela mitt liv vill adoptera mig och jag vill med bli adopterad. Men måste min då biologiska pappa godkänna att jag blir adopterad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Rättslig reglering finner du i föräldrabalken (FB)

Vem godkänner en adoption? 

Inledningsvis kan sägas att det är barnets bästa som ska styra alla frågor som rör adoption enligt 4 kap. 1 § FB. Vidare ska barnet få komma till tals och dessa åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad enligt 4 kap. 3 § FB

När det kommer till samtycke får den som har fyllt 12 år endast adopteras om den samtycker till adoptionen, samt att vårdnadshavaren till barnet måste godkänna adoptionen, enligt 4 kap. 7-8 §§ FB.

Det är rätten som ska se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett, 4 kap. 13 § FB, och socialnämnden får därför i uppdrag att genomföra en adoptionsutredning. I denna innefattas bland annat att utreda föräldrarnas inställning till adoption, 4 kap. 14-15 §§ FB

Sammanfattningsvis kommer din biologiska pappa således att få höras i adoptionsutredningen och föra fram sin inställning till det. Däremot krävs det inte att han godkänner adoptionen, utan det är du själv och din mamma som behöver godkänna att du blir adopterad. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning, 

Maja VinstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”