Måste båda avtalsparters exemplar av avtalet vara underskrivna för att avtalet ska vara giltigt?

2020-05-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
HejNär de gäller kontrakt skrivning två original papper (ena har en och andra har en) om den ena ej är signerad m.m från andra parten är de giltigt då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om vad som krävs för att ett avtal, i synnerhet ett skriftligt sådant, ska vara giltigt. Vi rör oss då i avtalslagen (AvtL), men en stor del av avtalsrätten bygger på principer som inte står nedskrivna i lagen. Svaret på din fråga beror främst på vad för typ av avtal du har ingått. Baserat på din fråga utgår jag från att det är ett "vanligt avtal".

Avtalsfrihet råder

Det finns inga formkrav på avtal generellt i svensk lag, vilket betyder att du i regel kan ingå avtal hur du och din avtalspart vill. Ni har valt att skriva avtal, vilket fungerar utmärkt. Ni kan komma överens om att avtalet ska skrivas under på slutet, på varje sida eller inte alls.

Om det skulle röra sig om till exempel ett husköp eller ett testamente finns det lagkrav på att det ska vara ett skriftligt och underskrivet. Om så är fallet får du gärna vända dig till Lawline igen och ställa en ny fråga, så hjälper vi dig på nytt.

Avtalet är giltigt

Ett avtal kan vara ogiltigt på flera olika grunder. De finns uppräknade i lagen (kapitel 3 AvtL). Ett vanligt avtal i sig kräver inte underskrift för att bli giltigt, om det inte står uttryckligen i det. Avtalet blir giltigt genom ett giltigt anbud och accept, alltså att två parter kommer överens om x (1 § AvtL). Det verkar ni har gjort. Så länge avtalet och eventuella underskrifter följer vad ni har kommit överens om bör avtalet alltså vara giltigt.

Osignerat avtal kan vara en nackdel i en rättsprocess

Om det skulle bli så att du och den andra avtalsparten blir osams om avtalet eller dess konsekvenser kan avtalet bli bevismaterial i en rättsprocess. Underskrivning används typiskt sett för att verifiera att du och avtalsparten har tagit del av och godkänt avtalet. Om ett exemplar är underskrivet och det andra inte, kan det bli svårare att bevisa att ni båda har ingått avtal.

Giltigheten påverkas inte av underskriften

Du undrar om hur giltigheten påverkas av att det ena exemplaret är underskrivet medan det andra inte är underskrivet. Om ni inte har skrivit något i avtalet om giltighet är båda exemplaren giltiga. Det kan dock bli svårt juridiskt om ni blir osams om avtalet. Jag skulle rekommendera båda parter att skriva under avtalet, för säkerhets skull.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97361)