Måste arbetstagaren jobba uppsägningstiden ut?

Hej.

Jag undrar om följande formulering i ett avtal gör att arbetstagaren måste jobba 2 månader efter uppsägningsdatum om arbetsgivaren så önskar? Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att stanna i 2 månader?

Eller är det enbart en rättighet för arbetstagaren? Kan arbetstagaren välja att gå efter 1 månad?

" Inom anställningens ram tillämpas en uppsägningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd. 1 månad vid max 2 års anställning, 2 månader vid 2-4 års anställning, därefter 3 månader."

mvh

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Svaret blir lite olika om personen som det berör har haft anställning under 2 år, över 2 år eller över 4 år. Jag kommer därför svara på alla tre. Det är kollektivavtal, anställningsavtalet och lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar uppsägning.


Huvudregler för uppsägning

Uppsägningstider är till för att skydda både arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagaren för att den ska ha tid att hitta jobb inom uppsägningstiden och arbetsgivaren för att den ska hinna hitta en ny arbetare inom uppsägningstiden.

Detta innebär att arbetsgivaren har rätt att kräva att arbetstagaren jobbar kvar hela uppsägningstiden på samma sätt som arbetstagaren har rätt att kräva att få jobba/få betalt hela uppsägningstiden. Arbetar inte arbetstagaren under uppsägningstiden gör den sig skyldig till avtalsbrott och kan bli skadeståndsskyldig. Arbetsgivaren har möjlighet att arbetsbefria arbetstagaren dvs. säga att du inte behöver jobba någonting under uppsägningstiden. Då har du dock fortfarande rätt till lön och andra anställningsförmåner, (LAS 12 §).

Det går dock bra att avtala bort uppsägningstiden gemensamt. Detta innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att man ex ska jobba månaden ut eller något liknande. Om man kommer överens om detta får arbetstagaren inte någon lön för hela uppsägningstiden men kommer då inte heller arbeta. Detta brukar göras om ex. arbetstagaren redan fått ett nytt jobb eller börjar studera.


Ditt avtal

Som jag förstår det så citerar du direkt från avtalet. Detta skulle innebära följande:

1. Om du haft en anställning under 2 år = 1 månads uppsägning.

2. Om du haft en anställning mellan 2 – 4 år = 2 månaders uppsägning.

3. Om du haft en anställning över 4 år = 3 månaders uppsägning.

Detta innebär att om du haft en anställning mellan 2 – 4 år så har du som arbetstagare skyldighet att arbeta hela 2 månader ut. Om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om det så kan arbetstagaren välja att gå efter 1 månad. Om arbetsgivaren inte går med på det är det att anses som avtalsbrott om arbetstagaren ändå går.


Sammanfattningsvis

Svaret på dina frågor är alltså:

- Utifrån den formulering som du skickar med tolkar jag det som att arbetstagaren måste jobba 2 månader efter uppsägningstiden om arbetsgivaren önskar och anställningen har varit mellan 2 – 4 år.

- Arbetsgivaren kan tvinga arbetstagaren att stanna i 2 månader om de inte gemensamt avtalat om något annat.

- Det är en rättighet för både arbetsgivaren och arbetstagaren att kunna följa den uppsägningstid som är satt.

- Arbetsgivaren och arbetstagaren kan gemensamt komma överens om att arbetstagaren får gå efter en månad men arbetstagaren kan inte göra det utan samtycke och godkännande från arbetsgivaren.

Om det är så att du har sagt upp dig och inte vill arbeta hela uppsägningstiden ut rekommenderar jag dig att tala med din chef och se om ni kan komma överens om något! Annars har du tyvärr skyldighet att arbeta uppsägningstiden ut.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars får du ställa ytterligare en så ska vi försöka svara på den. Du kan även höra av dig till vår telefonrådgivning.

Allt gott

Karin EkströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”