Måste arbetstagare som sagt upp sig skriva på uppsägningspapper?

FRÅGA
Om jag hör av mig till min arbetsgivare och säger upp mig från min arbetsplats, kan dom kräva att jag kommer in och skriver på uppsägningspapper?Frågan är helt enkelt om jag enligt lag måste skriva på ett uppsägningspapper eller om det räcker att jag haft kontakt med arbetsgivaren. Jag vet att man BÖR skriva under för att undvika missförstånd - men måste jag?Kollektivavtalet är hotell och resturang om det spelar någon roll.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga arbetsrättsliga hinder mot att du som arbetstagare säger upp dig själv muntligen. Det saknas alltså formkrav när arbetstagaren själv väljer att frånträda tjänsten. Precis som du nämner, kan det däremot uppstå missförstånd och bevissvårigheter.

Om det skulle uppstå oenighet gällande uppsägningen, skulle din arbetsgivare kunna hävda att du ännu inte sagt upp dig - i det fall din uppsägning varit muntlig blir det svårt för dig att hävda annat. Det ligger alltså i både ditt och arbetsgivarens intresse att ni båda skriver på uppsägningspappret för att klara göra anställningsförhållandet.

Det räcker att skicka ett mejl till din arbetsgivare, där det tydligt framgår att du "härmed säger upp dig från din anställning" tillsammans med datum och undertecknande. Du får på så vis bevis på att uppsägningstiden börjar löpa från det att arbetsgivaren mottagit den skriftliga uppsägning

Sammanfattningsvis har du inte skyldighet enligt lag och din arbetsgivare kan inte kräva att du kommer in och skriver på. Däremot kan arbetsgivaren möjligtvis göra gällande att någon uppsägning inte alls skett och att du på så vis bryter mot anställningsavtalet genom att inte dyka upp till arbetet, vilket i sin tur kan leda till "avskedande" som får större konsekvenser (både ekonomiskt och yrkesmässigt) för dig än uppsägning.

Men svaret på din fråga är nej, du måste inte och kan lagligen avstå från att skriva på uppsägningspappret!

Hoppas du fick svar på din fråga. Du får gärna höra av dig igen om det var något jag missade eller om du hade ytterligare funderingar. Lycka till!

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82624)