Måste arbetsgivaren utannonsera tjänsten?

Jag går just nu på ett visstidsavtal på heltid som löper ut den 31/12. Nu har min arbetsgivare lagt ut en annons för samma tjänst som ska ta efter där mitt avtal löper ut. Hans argument är att eftersom jag är på en vidstidsanställning måste han annonsera ut den nya tjänsten som tillsvidare. Han menar dock att om jag vill fortsätta jobba hos dem ska jag söka tjänsten. Kan man inte efter nuvarande avtals slut skriva ett nytt avtal, men som istället är tillsvidare eller måste arbetsgivaren lägga ut en ny annons för detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du är anställd genom en allmän visstidsanställning inom den privata sektorn, och kommer därför att basera mitt svar utifrån detta.

Avtalets upphörande
När det gäller allmänna visstidsanställningar så upphör avtalet att gälla vid anställningstidens utgång utan att varken du som arbetstagare eller arbetsgivaren behöver göra något särskilt, 4 § Lag om anställningsskydd (LAS). Det följer av visstidsanställningsformen att anställningen upphör vid det avtalade datumet, alltså efter den 31/12 i ditt fall. För att du ska få en ny anställning krävs det att du och arbetsgivaren sluter ett nytt anställningsavtal efter den tidpunkten.

Gör arbetsgivaren fel i att annonsera ut tjänsten?
Arbetsgivaren har inte skyldighet att erbjuda dig vidare anställning bara för att du har haft en allmän visstidsanställning för samma tjänst tidigare. Arbetsgivaren har möjlighet att själv välja vem denne vill anställa som utgångspunkt. Detta innebär att arbetsgivaren inte gör något fel i att lägga ut en ny annons för tjänsten. Det finns dock inte heller något krav på att arbetsgivaren måste annonsera ut den nya tjänsten tillsvidare när det gäller arbeten inom den privata sektorn, vilket innebär att det hade varit möjligt rent teoretiskt för dig och din arbetsgivare att sluta ett nytt avtal som gäller tillsvidare utan att annonsering av tjänsten sker.

Med hänsyn till arbetsgivarens frihet i att själv kunna välja vem arbetsgivaren vill anställa är det dock arbetsgivaren som har den avgörande rösten i frågan om utannonsering av tjänsten ska ske eller inte. Det innebär för din del att du får söka tjänsten precis som övriga arbetssökande om du är intresserad av att fortsätta tjänsten som en tillsvidareanställning.

Offentlig sektor
För arbeten inom den offentliga sektorn finns uttryckliga krav på att arbetsgivaren är skyldig att utlysa tjänster för att de de som är intresserade av arbetet möjlighet att kunna söka tjänsten, 6 § Anställningsförordningen. Arbetar du inom den offentliga sektorn agerar arbetsgivaren i så fall helt i enlighet med hur arbetsgivaren ska göra.

Eventuell företrädesrätt till återanställning
När en tjänst upphör efter att anställningstiden har löpt ut kan man ofta utgå från att tjänsten anses ha upphört pga arbetsbrist. En följd av detta är att du kan ha företrädesrätt till återanställning till den nya tjänsten. För att du ska få företrädesrätt till tjänsten krävs det att du har arbetat hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Detta förutsätter även att du anses ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren ska normalt räkna med en viss inskolningstid, men ska inte behöva räkna med att du som arbetstagare ska behöva omskolas. Om du alltså har varit anställd hos din arbetsgivare i minst tolv månader under en treårsperiod (det behöver inte vara över tolv sammanhängande månader, utan man räknar den totala anställningstiden under en treårsperiod) och har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten, har du rätt att ges företräde till tjänsten du söker i förhållande till andra som söker tjänsten, 25 § LAS.

Sammanfattning
Arbetsgivare inom den privata sektorn har förvisso inte skyldighet att utannonsera tjänsten, likt hur det fungerar inom den offentliga sektorn, vilket öppnar upp för en möjlighet för dig att prata med arbetsgivaren om en enklare lösning. Arbetsgivarens frihet att själv kunna bestämma vem denne vill anställa blir dock ledande, vilket innebär att om arbetsgivaren anser att det är mer lämpligt att utannonsera tjänsten får du finna dig i det och istället söka tjänsten precis som din arbetsgivare säger. Om det är så att du har arbetat hos din arbetsgivare i minst tolv månader och har tillräckliga kvalifikationer har du även företrädesrätt till återanställningen.

Lycka till med jobbsökandet!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000