Måste arbetsgivaren säga upp någon som fyllt 67 år?

FRÅGA
Har arbetsgivaren en absolut skyldighet att säga upp en arbetstagare som fyllt 65 (67) år även om arbetsgivaren vill behålla personen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att säga upp en arbetstagare som fyllt 67 år. Tvärtom har arbetstagaren istället en rätt att kvarstå i anställningen tills denna ålder är uppnådd. Åldern har även i år höjts från 67 år till 68 år (se 32 a § LAS). När arbetstagaren uppnår denna ålder försvagas dock personens anställningsskydd. Bland annat kan personen sägas upp utan saklig grund (se 33 § LAS) och personen har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad, oavsett hur länge hen har arbetat hos arbetsgivaren (se 33 b § LAS).

Svaret på din fråga är alltså att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att säga upp en arbetstagare som fyllt 68 år. Om både arbetsgivaren och arbetstagaren vill att anställningsförhållandet ska fortsätta är det inget som tvingar arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1482)
2020-04-04 Gå tidigt sakligt skäl för uppsägning?
2020-04-03 Nya anställningsavtal vid ny arbetsgivare
2020-04-03 Kan arbetsgivaren säga upp mig för att jag inte drar in tillräckligt med konsultjobb?
2020-03-31 Uppsägning på grund av arbetsbrist

Alla besvarade frågor (78697)