Måste arbetsgivaren förlänga en tidsbegränsad anställning?

FRÅGA
Vid begränsad kontrakt tex 3 månader åt gången kan minchef hota att inte förlänga kontraktet pga hon krävar att jag ställa upp
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av frågan framgår inte vilken typ av anställning det gäller, men jag kommer i besvarandet utgå från att det antingen gäller provanställning eller visstidsanställning. Skulle detta inte vara fallet får du gärna återkomma så gör vi en ny bedömning!

Visstidsanställning

Huvudregeln vid visstidsanställningar är att de endast gäller den tid som man avtalat. Detta innebär att din arbetsgivare har möjlighet att avstå från att förlänga avtalet, om denne inte vill förlänga.

Provanställning

Inte heller vid provanställningar finns något utbrett anställningsskydd, utan även här har en arbetsgivare möjlighet att avstå från att förlänga kontraktet.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Hallström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69283)