Måste ansökan om svenskt medborgarskap ske först efter att tidskravet är uppfyllt?

2019-02-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag har snart uppfyllt tidskravet för att ansöka om svenskt medborgarskap hos Migrationsverket. Alla andra krav är redan uppfyllda.Eftersom väntetiden är mycket lång för behandling av ansökningar hos Migrationsverket har jag skickat in min ansökan i förtid. Nu till min fråga: Avgör tillfället som Migrationsverket behandlar min ansökan, eller tillfället då jag sände in min ansökan? Och finns det något liknande fall eller prejudikat på området?Alltså: Om jag sänder in ansökan efter 4 år och 8 månader, men ansökan blir beslutat om (godkänd eller avslagen) efter min tidsgräns uppfylld, låt oss säga 5 år och 2 månader.....Måste ansökningstillfället vara efter att tidskravet är uppfyllt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om villkor som måste vara uppfyllda för förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan finns i 11 § lagen om svenskt medborgarskap. Precis som du själv anger är ett av kraven att du haft din hemvist i Sverige sedan fem år. Villkoren i 11 § hänför sig till tidpunkten då beslut fattas i medborgarskapsärendet av Migrationsverket eller, efter överklagande, av migrationsdomstol. Detta har fastslagits av Migrationsöverdomstolen i flera avgöranden (jfr MIG 2007:27, MIG 2007:28, MIG 2013:22) och framgår även av tidigare förarbeten (se SOU 1999:34 s. 56).

Bestämmelsen innebär att ansökningstillfället inte måste vara efter att tidskravet är uppfyllt, det går bra att ansöka om svenskt medborgarskap tidigare, precis som du gjort. Avgörande är vid vilken tidpunkt beslutet fattas.

Som du själv uppger är väntetiderna långa och om du uppfyllt din tidsgräns om fem år när ärendet prövas och beslutas är det den tidpunkten som gäller. Skulle däremot beslut tas innan du uppfyllt femårs-gränsen kommer det att generera ett avslag och övriga villkor kommer inte att prövas. Om så skulle ske (t.ex. om din ansökan skulle behandlas väldigt snabbt) kan du överklaga beslutet. Då ska prövningen om fem år istället göras när domstolen prövar ärendet. Om villkoret om fem år uppfylls när domstolen prövar det, bör det återförvisas till Migrationsverket för prövning av övriga villkor.

Skulle det bli några problem med din ansökan och du behöver hjälp med en överklagan är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (875)
2019-07-14 Rätt för utländskt syskon att vistas i Sverige
2019-07-09 Kan jag ansöka om medborgarskap innan det gått fem år?
2019-07-07 Får jag resa utomlands om jag har permanent uppehållstillstånd?
2019-07-07 Kan min frus systerdotterson från utlandet beviljas uppehållstillstånd i Sverige?

Alla besvarade frågor (71118)