Måste äktenskapet vara registrerat i hemlandet för uppehållstillstånd på grund av anknytning?

2021-02-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min man ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig. Min man har nu en tid för intervju i hemlandet Marocko. Detta är det sista steget för oss innan migrationsverket kan fatta ett beslut i vårt ärende. Vad jag förstår är konsulatets uppgift dels att styrka identitet men framför allt att bedöma sannolikheten att jag och min man ej ingått i ett skenäktenskap för att han ska få uppehållstillstånd i Sverige. I samband med detta åligger det mig och min man att bevisa bland annat giltigheten i vårt äktenskap i juridisk mening. Jag har en fråga avseende detta. Vi ingick vårt äktenskap i Sverige och det är således också registrerat i Sverige. Vad jag förstår så kräver konsulatet att få se bevis på att äktenskapet är registrerat i Marocko. Min man har vid upprepade tillfällen varit hos familjedomstolen i Rabat som avvisat hans begäran, trots översättning och vidimering av både vigselintyg och familjebevis från skatteverket i Sverige. Kan detta ställas som krav för att migrationsverket ska kunna fatta ett positivt beslut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Uppehållstillstånd kan ges på grund av anknytning till make/maka enligt 5 kap. 3 § 1 p. Utlänningslagen (UtL). För att ansökan ska beviljas måste prövning ske om äktenskapet som åberopas är civilrättsligt giltigt. Utöver detta finns ett försörjningskrav (9 § begränsningslagen) samt krav på att sökanden kan identifiera sig.

Om prövningen av ett äktenskap

Vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en make/maka, föreligger det en presumtion om att parterna är gifta. Det är upp till Migrationsverket att motbevisa att de inte avser att leva med varandra, alltså att äktenskapet såfall ingåtts i annat syfte t.ex enbart för att få ett uppehållstillstånd. I fallet MIG 2007:60 framfördes att Migrationsverket såfall måste kunna visa på konkreta omständigheter som syftar till att ifrågasätta äktenskapet.

Vad gäller i er situation?

Som sagt ovan, är det Migrationsverket som ska motbevisa att ert äktenskap är gitligt. Din man som sökande eller du har ingen bevisbörda för syftet med ert äktenskap. Om äktenskapet är registrerat i Sverige ska det vara tillräckligt för att anses som ett civilrättsligt äktenskap. Det finns inget krav på att äktenskapet måste vara registrerat någon annanstans.

Lycka till!

Vänligen,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1239)
2021-10-28 Handläggningstid, och kommer jag kallas på intervju hos migrationsverket?
2021-10-25 Kommer en dröjsmålstalan att påverka ärendet negativt?
2021-10-24 Kan jag ansöka om familjeåterförening?
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?

Alla besvarade frågor (96608)