Måsta jag ha hyresvärdens tillåtelse för att ha inneboende?

2021-01-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr en hyresrätt genom ett förstahandskontrakt. Jag avser att hyra ut ett rum genom ett s.k. inneboendeavtal. Måste jag ha min hyresvärds tillåtelse till detta?
SVAR

Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyresgästers och hyresvärdars rättigheter och skyldigheter finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Att hyra ut en del av sin hyreslägenhet till en inneboende är tillåtet om det inte medför men för hyresvärden (12 kap. 41 § JB). Regeln är tvingande, så du får ha inneboende oavsett om hyresvärden samtycker till det eller inte. I allmänhet krävs att olägenhet för människans hälsa uppkommer för att det ska vara otillåtet att ha inneboende.

Sammanfattningsvis har du rätt att hyra ut ett rum i din lägenhet till en inneboende utan tillåtelse från hyresvärden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?