Marknadsvärde och bodelningsförrättare

2017-02-17 i Bodelning
FRÅGA
Tack för ert svart men fick bara delvis svar. Om en fastighet i ett mycket attraktivt område, där mäklares utpris är 6.3 milj. Men all statistik senaste året visar att slutpriset ligger ca:15 % högre. Om den ena parten då löser den andra och man använder ut-priset utan att ta hänsyn till vad slutpriset hamnar gör den parten en stor ekonomisk vinst på bekostnad av den andra !? Det borde gå att beräkna värdet på ett mer rättvist sätt för båda parter.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår vad du menar. Fastighetens marknadsvärde kan av förklarliga skäl vara svår att fastställa utan att fastigheten faktiskt säljs och det är därför en oberoende värderingsman kan vara bra att ta in. I annat fall får makarna försöka komma överens om vad som är rimligt. Om marknadsvärdet är tvistigt kan det vara klokt att försöka "mötas" i mitten eller liknande. Om ni inte kan komma överens, är nästa steg att ansöka om en bodelningsförrättare enligt 17:1 Äktenskapsbalken, som utses av tingsrätten. Om ni inte kan enas om en bodelning är det bodelningsförrättarens uppgift att framför allt reda ut situationen och arbeta fram en lösning som passar er båda. För det fallet att ni inte heller med bodelningsförrättarens hjälp kan enas om en delning har bodelningsförrättaren möjlighet att själv fatta ett bindande beslut om en delning, där denne väljer en oberoende värderingsman som värderar er fastighet för bodelningen (tvångsdelning). Om någon av makarna sedan vill klandra bodelningsförrättarens beslut, skall det göras inom fyra veckor från delgivningen enligt äktenskapsbalkens kap. 17 8 § 2 st. Tingsrätten kan då ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt. Värt att uppmärksamma är att en make som inte medverkar och försöker samarbeta vid bodelningen kan åläggas vite av rätten enligt äktenskapsbalkens 17 kap. 5 §.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag hoppas situationen ordnar sig!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?