Marknadsvärde eller taxeringsvärde vid bodelning?

2016-10-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej Två parter skall göra bodelning. Parterna äger gemensamt två fastigheter med olika värden där den ena fasigheten är värd mer. Vid bodelning så skall den ena parten betala den andra för mellanskillnaden på fastigheterna.Vilket värde utgår man generellt från(marknadsvärdet eller taxeringsvärdet)? Hur räknar man ut mellanskillnaden som skall erläggas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För fastigheter är huvudregeln att ta upp lägenhetens marknadsvärde i bodelningen. Makarna kan komma överens om att använda ett annat värde än lägenhetens marknadsvärde.

Mellanskillnaden räknar man ihop genom att slå ihop värdet på allt som ska skiftas för att sen fördela det i enlighet med andelarna.

För att ta ett exempel; om ni har två fastigheter till ett sammanlagt värde av 10 milj (3milj och 7milj) så kanske ni får en fastighet var MEN ni ska ändå få tillgångar till ett värde av 5milj var. Då får den som tillskiftades den dyrare fastigheten erläggas mellanskillnad på två miljoner, på det sättet kommer den parten ned till ett erhållet värde om 5 miljoner (7milj - 2milj) samtidigt som den andre kommer upp till samma värde (3milj + 2milj = 5milj).

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88197)