Märker man om man kör på en person med personbil?

2018-10-04 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Märker man om man kör på en person med med personbil?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att det du undrar är om du kommer märka av några juridiska konsekvenser av att köra på en person med en bil. Förhoppningsvis är bilföraren så uppmärksam att hen känner om hen kör på någon med sin bil.

Konsekvenserna beror på hur bilföraren och den som blir påkörd agerar efter händelsen. Det beror också på hur det gick till när bilföraren körde på den andra personen. Kör man på någon kan man göra sig skyldig till många olika brott. Anmäler den påkörda personen händelsen kan bilföraren bli kontaktad av polisen för att medverka i en brottsutredning.

I mitt svar ska jag först förklara vilka brott man riskerar att dömas för om man kör på någon och hur det funkar med skadestånd. Efter det förklarar jag vad som händer om händelsen polisanmäls. Sist hittar du en sammanfattning. Jag kommer ta upp regler i trafikbrottslagen (TBL), brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).

Kör en bilförare på en person kan hen göra sig skyldig till flera olika brott

En bilförare kan dömas till

vårdslöshet i trafik om hen kör på någon på grund av hen inte är tillräckligt uppmärksam, bryter mot trafikregler eller på andra sätt agerar omdömeslöst i trafiken (TBL 1 §).

misshandel om hen kör på och skadar någon med uppsåt. Både små och stora skador som tar lång tid eller kort tid att läka räknas (BrB 3 kap. 5 §). Det här brottet kräver att bilföraren förstod att det hen gjorde skulle leda till att hen körde på en person och att det skulle resultera i en skada.

vållande till kroppsskada om hen kör på och skadar någon av vårdslöshet (BrB 3 kap. 8 §). Bilföraren behöver inte ha gjort det avsiktligen. Däremot skulle hen ha kunnat undvika olyckan om hen varit så uppmärksam och försiktig som i allmänhet kan krävas när någon kör bil.

obehörigt avvikande från trafikolycksplats (TBL 5 §) om hen kör på någon och lämnar platsen utan att anmäla olyckan till polisen, försäkringsbolag eller lämna namn- och kontaktuppgifter till den andra personen som är inblandad i olyckan.

Kör en bilförare på en person så att personen skadas blir bilföraren skadeståndsskyldig

En bilförare som kör på någon som blir skadad kan behöva ersätta personen med skadestånd (SkL 2 kap. 1 §). I ersättningen ingår till exempel utgifter för sjukvård och förlorad inkomst om personen måste sjukskrivas. Blir den påkörda personens ägodelar skadade ska de också ersättas.

Om den påkörda personen gör en anmälan kommer bilföraren kontaktas av polisen

Den påkörda personen kan anmäla händelsen till polisen. Polisen gör en första bedömning för att se om det kan röra sig om ett eller flera brott. Verkar det kunna vara fråga om ett brott kommer polisen inleda en förundersökning. Bilföraren kommer sannolikt kallas till förhör. Bilföraren blir till sist delgiven misstanke och kan hamna i domstol, om polisen bedömer att hen har gjort sig skyldig till ett brott. Det hela kan leda till att bilföraren döms för ett brott och måste betala skadestånd till den som blev påkörd.

En ren olyckshändelse är inte ett brott men man får inte smita från en olycka

Skulle en bilförare köra på någon och det är fråga om en olyckshändelse så har hen inte begått ett brott.

Lämnar hen platsen för olyckan utan att exempelvis anmäla händelsen till polisen, prata med den andra personen och lämna sina kontaktuppgifter eller göra andra saker som är relevanta för att reda ut olyckan? Då kan bilföraren fortfarande bli anmäld till polisen för obehörigt avvikande från trafikolycksplats.

Sammanfattningsvis kan det alltså bli rätt många juridiska konsekvenser av att köra på någon. En bilförare kan göra sig skyldig till många olika brott genom att köra på någon. Dessutom kan det vara brottsligt att smita ifrån platsen utan att anmäla eller lämna personuppgifter. Det beror på hur händelsen går till. Om någon polisanmäler händelsen kan bilföraren bli del av en brottsutredning. I värsta fall blir hen dömd för brott och måste betala skadestånd för skador som hen orsakat.

Om det rör sig om en ren olyckshändelse har bilföraren inte gjort sig skyldig till något brott. Då kanske det istället finns frågor om person- eller sakskador som måste redas ut via bilförarens och den påkörda personens försäkringsbolag.

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Om du har fler frågor rekommenderar jag dig att ställa en ny fråga med lite mer detaljer, så kan vi ge ett mer konkret svar.

Vänligen,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll