Människorov när busschaufför vägrar släppa ut passagerare?

Om jag gått på en buss där bak och inte har en giltig biljett och vid nästa busshållplats vill gå av men föraren vägrar öppna dörrarna förens jag köpt en biljett, om han nu skulle vägrat släppa av mig och kört vidare, är det inte människorov?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Om människorov

Bestämmelsen om människorov återfinns i 4 kap. 1 § brottsbalken. För att en person ska kunna hållas ansvarig för brottet krävs att han eller hon dels har bemäktigat eller spärrat in en annan person och dels haft uppsåt till att skada denna person till liv och hälsa eller att tvinga honom eller henne till en tjänst eller att utöva utpressning.


Tillämpning av människorovs-bestämmelsen i ditt fall

I ditt fall har busschauffören vägrat att öppna bussdörrarna och att släppa av dig. Han kan därmed sägas ha spärrat in dig. Hans avsikt med beteenden har som du beskriver det varit att tvinga dig till att köpa en biljett eftersom du gått på bussen utan att betala. Hans uppsåt har alltså varit att tvinga dig till en tjänst. Rekvisiten för människorov är med andra ord uppfyllda och det skulle, precis som du själv resonerat kring, vara möjligt att hålla busschauffören ansvarig för detta brott. Ett kort svar på din fråga är alltså - ja, att hålla inne en person i en buss tills han eller hon köpt en biljett utgör människorov.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Aglaia PavlovaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo