Månadspeng - underhållsbidrag

2017-02-27 i Underhåll
FRÅGA
Om mitt barn har stadigt boende hos mig och mamman betalar underhållsbidrag Vad gäller då vid månadspengen ska man betala halva var eller ligger det på mig som har underhållsbidrag
SVAR

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den föräldern som inte bor tillsammans med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Detta fastställs antingen genom dom eller avtal. Eftersom barnets mamma som inte bor tillsammans med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom bidraget du får innebär det att barnets mamma inte har någon ytterligare förpliktelse att betala månadspeng till ert barn, så länge ni inte kommer överens om det. Ni kan alltså fritt komma överens om månadspengen, avtalsfrihet råder mellan er angående detta. Underhållet bestäms enligt 7:2 FB efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns förmåga. Föräldrar är vidare skyldiga att se till att barnen lever på samma levnadsstandard som dem själva. Om barnets mamma är mer välbärgad än dig kan eventuellt ett standardtillägg vara aktuellt. Standardtillägg ska bara ges för sådant som kan komma barnet till fördel, syftet är inte att förbättra den andra förälderns standard utan just barnets. Barnet måste kunna tillgodogöra sig tillägget, dvs yngre barn har inte möjlighet till standardtillägg eftersom de inte kan tillgodogöra sig tillägget på samma sätt som ett äldre barn. Standardtillägget bygger på en skälighetsbedömning och domstol är restriktiv med utdömande av sådant tillägg.

Hoppas svaret varit till din hjälp!
Mvh

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94370)