Man kan bli tvungen att betala retroaktivt underhåll för upp till tre år

2017-08-07 i Underhåll
FRÅGA
När den sjuttonåring sonen valde att bo heltid hos sin far ville modern komma överens om kostnaderna, men fadern tyckte inte det var nödvändigt och avböjde. Fadern har efter separationen haft mycket svårt att kommunicera med modern, vägrade länge att ha kontakt med henne Nu kräver fadern underhåll retroaktivt för ett år. Kan han göra det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

I föräldrabalken anges att underhåll kan fastställas för upp till tre år tillbaka (se 7 kap. 8 §). Det är alltså möjligt för pappan att kräva underhåll retroaktivt för ett år. Däremot har högsta domstolen i ett rättsfall sagt att "Utgångspunkten bör vara att ett yrkande om sådant bidrag skall bifallas i den mån det svarar mot barnets behov och inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige" (se NJA 1991 s. 503).

Om en domstol skulle bevilja retroaktivt underhåll beror alltså på sonens behov av detta och hur mammans ekonomiska situation, att pappan tidigare avböjt och sagt att det inte är nödvändigt skulle kunna tala för att det inte fanns behov av underhåll, men det är möjligt att mamman blir tvungen att betala retroaktivt underhåll.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94371)