Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap

FRÅGA
Hej! Jag och min make gifte oss i somras. Jag flyttade in i hans bostadsrättslägenhet (jag flyttade från min hyresrätt och jag äger inget eget kapital). Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Äger vi nu bostaden gemensamt per automatik i och med att vi är gifta? Vi vill renovera vårt badrum och renoveringsfirman frågade om vi äger bostaden gemensamt för att på så sätt kunna göra s.k. dubbelt ROT-avdrag . Vi svarade ja (vi utgick från det pga att vi är gifta) men är nu osäkra. Vi har inte upprättat någon formell överlåtelse av bostaden. Om jag är delägare i denna bostadsrätt, måste jag då informera Skatteverket om detta? Är bostadsägande en skattefråga? Tacksam för råd ang ovanstående Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är till största delen av familjerättslig karaktär och regleras främst i äktenskapsbalken (ÄktB) men det finns även praxis på området som är av betydelse. Till viss del är din fråga även av skatterättslig karaktär, denna delen av problemet regleras i inkomstskattelagen (IL).

Utgångspunkten är att varje make äger sin egen egendom

Varje make äger sin egen egendom (1 kap. 3 § ÄktB). Detta betyder att det är din make som äger bostadsrätten. Utgångspunkten är att det är den gemensamma partsviljan som är avgörande för vem som äger bostadsrätten. Om ni båda vill att du också ska vara ägare till bostadsrätten är det därför det som kommer gälla, om ni vill det är det dock bra om du skrivs in som formell ägare också då det blir lättare att bevisa att det var det som var avsikten. Högsta domstolen (HD) har tagit fram praxis som presumerar gemensamt ägande om egendomen köpts för gemensamt bruk och det finns ekonomiskt bidrag från påstådd samägare (NJA 2013 s. 242). Eftersom din make ägde bostaden när du flyttade in är inte detta uppfyllt och som utgångspunkt kommer därför han anses vara ägare till bostaden om ni inte visar att avsikten är att ni båda ska vara ägare.

Vad gäller skatterättsligt?

Skatterättsligt gäller att man är skattskyldig för kapitalvinster vid avyttring av bostadsrätt samt löpande avkastning från t.ex. uthyrning av bostadsrätt (41 kap 1 § IL, 42 kap. 1 § IL). Om man äger gemensamt kommer vinsten beskattas hos båda två, alltså att man blir beskattade för hälften av vinsten vardera. Rent praktiskt fungerar det som så att bostadsrättsföreningen skickar en kontrolluppgift till Skatteverket när en medlem i bostadsrättsföreningen avyttrat en bostadsrätt, det är sedan det som ligger till grund för beskattningen.

Om du vill ha mer information rekommenderar jag att du tar en titt på Skatteverkets hemsida för mer information kring det skatterättsliga, den hittar du här. Du kan även ta kontakt med vår juristbyrå för ytterligare frågor. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1092)
2020-05-24 Hur påverkar ett äktenskapsförord fördelningen av egendomen vid en skilsmässa och när ingår en fastighet som inte är gemensam bostad i giftorättsgodset?
2020-05-23 Kan man ärva sin makes skulder?
2020-05-20 Vad räknas som egendom?
2020-05-17 Äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (80281)