FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/03/2018

Mall för enskild egendom

Söker en mall för "enskild egendom"

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enskild egendom är egendom som är undantagen från grundregeln om att makars egendom är giftorättsgods som ska delas lika vid en eventuell bodelning (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I en bodelning ska bara makarnas giftorättsgods ingå, och alltså inte det som utgör enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB).

Egendom kan bli enskild egendom på flera olika sätt, bland annat till följd av ett äktenskapsförord eller genom ett testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan alltså två makar bestämma hur deras egendom ska klassificeras, så som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket påverkar en framtida bodelning.

I den mån du avser upprätta ett äktenskapsförord krävs att detta upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet måste även registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Det finns en del mallar för standardutformade äktenskapsförord och testamenten tillgängliga på nätet. Om du önskar hjälp med att skriva ett äktenskapsförord eller testamente kan vi på Lawline hjälpa dig med det genom vår avtalstjänst. Om du använder tjänsten hos oss anpassas förordet eller testamentet efter dina önskemål, vilket är säkrare än att använda en standardiserad mall på nätet.

Vänliga hälsningar

Stina JanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?